Młodzieżowej Rady Gminy- kadencja druga na lata 2017-2019

W Urzędzie Gminy Słupsk 29 listopada w odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy– kadencja druga na lata 2017-2019. Wybraną przedstawicielką naszej szkoły do MRG została Zosia Grzesiuk. Po złożeniu ślubowania, przyjęciu gratulacji, młodzieżowi Radni przystąpili do pierwszego głosowania, dotyczącego wybrania Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Słupsk.

Komentarz
opiekun Samorządu Szkolnego
p.P. Wesołowska-Szmajda