„Mieszkańcy łąki” – zajęcia otwarte dla rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego ,,O”

W dniach 07.05.2013 r. i 08 .05 .2013 r. w oddziale przedszkolnym „O” odbyły się zajęcia otwarte. Tematy to – JAK TO Z ŻABKĄ BYŁO?” i „W KRAINIE MOTYLI”. Podczas tych zajęć dzieci wzbogacały swoją wiedzę o mieszkańcach łąki. Aktywne metody uatrakcyjniły proces dydaktyczny. Zajęcia sprawiły dzieciom ogromną radość i zadowolenie. Cieszymy się, że rodzice przyjęli nasze zaproszenie i współuczestniczyli w tym projekcie. Zajęcia otwarte były elementem działań w ramach naszego autorskiego  projektu – „Szkolne  Centrum Wspierania Rozwoju Małego Dziecka i Jego Rodziny”.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. E. Formela