Metody aktywizujące w kl. I

Uczniowie kl. I chętnie i aktywnie uczestniczą w procesie edukacyjnym. Z wielkim zapałem wywiązują się ze swoich obowiązków szkolnych, a różnorodne metody aktywizujące pozwalają im w ciekawy i przyjemny sposób pogłębiać tajemnice wiedzy.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. E. Formela