MEETING FRIENDS THROUGH POSTCARDS

MEETING FRIENDS THROUGH POSTCARDS to projekt od kilku lat realizowany w naszej szkole przez nauczycielkę j.angielskiego, p. Karolinę Włoch-Czapiewską i jej uczniów. W tym roku to siódmoklasiści wymienili się kartkami bożonarodzeniowymi w j.angielskim. Korespondecyjni przyjaciele naszych siódmoklasistow to uczniowie ze Szkoły Podstawowej im.Sybiraków w Wawrowie.