Małe formy teatralne w kl.III

Uczniowie kl. III bardzo często na lekcjach korzystają z multimediów. Rozwiązują zadania i realizują ćwiczenia przy pomocy tablicy interaktywnej, ale przy tym nie rezygnują z tradycji. Małymi formami teatralnymi przedstawiali fragmenty tekstu pt.: „Zachorowałem” opracowanego dzień wcześniej. Zabawa była przednia.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. L. Sikorska