LOGOPEDA

Terapia logopedyczna

W Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Bierkowie prowadzone są zajęcia logopedyczne przez p. Annę Ślusarczyk i p. Luisę Sikorską.

Terapia odbywa się indywidualnie i grupowo. Ponadto dla zainteresowanych rodziców  w szkolnym gabinecie logopedycznym prowadzone są konsultacje.

Główne cele terapii:

  • Kształtowanie starannej wymowy

  • Profilaktyka logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym

  • Popularyzacja wiedzy z zakresu profilaktyki zaburzeń artykulacyjnych

  • Korekcja wad wymowy i zaburzeń mowy

Gwarantowany profesjonalny dobór ćwiczeń w zależności od zdiagnozowanej wady wymowy z zastosowaniem nowoczesnych metod.

logopeda_logo2logopeda_zd2logopeda_zd1

 

Wydarzenia związane z działalnością logopedy