Lodowisko w Redzikowie

Klasa 6 miała okazje jako pierwsza skorzystać z lodowiska w ramach lekcji wychowania fizycznego. Wszyscy się super bawili doskonaląc umiejętności łyżwiarskie.