LIST OTWARTY

LIST OTWARTY
W ramach udziału w projekcie edukacyjnym ,, Z Energą na Księżyc” wspieranym przez ENERGA GRUPA ORLEN uczniowie klasy VII napisali list otwarty, – Stop paleniu śmieci!,
– Więcej recyklingu, mnie odpadów!,
skierowany do mieszkańców i władz Regionu. Do napisania listu zmotywowały uczniów obserwacje zanieczyszczonego powietrza w okresie jesienno- zimowym spowodowane paleniem śmieci w domowych piecach i kotłowniach oraz pogarszający się stan środowiska naturalnego. Projekt ten uświadomił wszystkim jak ważna jest czysta Ziemia, jakie skutki przynosi ocieplenie klimatu, co go powoduje i jak go zatrzymać, by nie trzeba było szukać dla nas ludzi innych miejsc do życia w kosmosie.

Tytuł Partnera Projektu przyznano ENERGA

#Energa, @EnergaSA