List od Pana Prezydenta Andrzeja Dudy

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły otrzymali od Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy list z podziękowaniem za udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”, którego celem było i jest kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała” objęty jest honorowym patronatem  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz  przez Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola.

Projekt Edukacyjny był odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Realizacja projektu pozwoliła nam na zapoznanie przedszkolaków z historią państwa polskiego i symbolami narodowymi, na poznawanie tradycji, zwyczajów i obrzędów ludowych z różnych regionów Polski, poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych oraz wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.

Cała społeczność naszego przedszkola aktywnie włączyła się w realizację projektu „Piękna Nasza Polska Cała”. Wspólnie zrealizowaliśmy zadania z listy propozycji. Przy realizacji wybranych zadań pomagali nam także rodzice.

Dziękujemy bardzo za wspaniałą niespodziankę, czujemy się zaszczyceni i działamy dalej!

 

list od prezydent