Lekcje powtórzeniowe w klasach IV-VI

Koniec semestru wiąże się z powtarzaniem i utrwalaniem wiadomości. Pomocne w tym są portale edukacyjne, na których zalogowani są nasi uczniowie. Praca z komputerami jest dla dzieci przyjemniejsza, a forma ta wykorzystywana była na lekcjach plastyki, muzyki, zajęciach technicznych i wychowaniu komunikacyjnym.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. L. Sikorska