Lekcja przyrody w klasie 6

Uczniowie klasy 6 podczas lekcji przyrody dowiedzieli się jakie właściwości mają magnesy. Na przedmioty żelazne lub stalowe znajdujące się w pobliżu magnesu działają siły magnetyczne. Uczniowie rozsypywali opiłki żelaza i obserwowali pole magnetyczne , które wytworzyło się wokół magnesów. Opiłki żelaza układają się wzdłuż linii sił pola magnetycznego. Uczniowie zauważyli , że magnes sztabkowy najsilniej przyciąga opiłki żelaza swoimi końcami.