Legendy historyczne

Na lekcji historii i społeczeństwa uczniowie klasy IV poznawali legendy dotyczące początków państwa polskiego. Przy użyciu notebooków wyszukiwali w Internecie ich treść oraz się z nimi zapoznawali. Zadaniem, jakie mieli wykonać, było streszczenie dwóch historii zawierających ziarnko prawdy, co okazało się dla nich czynnością niezbyt trudną, zważywszy na fakt nieograniczonego dostępu do zasobów sieci.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. M. Wierzchnicki