Laureaci ,,Ogólnopolskiego Dyktanda Szkolnego”

Dnia 14 maja 2018 roku pięcioro chętnych uczniów z klasy II wzięło udział w ,,Ogólnopolskim Dyktandzie Szkolnym” zorganizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. Wyniki z tego konkursu są bardzo zadowalające. Jakub Bednarek otrzymał tytuł laureata i zajął V miejsce , taki sam tytuł otrzymał Patryk Kopeć za zajęcie X miejsca. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!