„KURS NA LEGO Z ENERGĄ” W BIERKOWIE

Szkoła Podstawowa im.W.Witosa w Bierkowie
przystąpiła do realizacji zadnia edukacyjnego:

„KURS NA LEGO Z ENERGĄ” 

Tytuł „Mecenasa Głównego” Zadania otrzymała ENERGA
Zadanie jest wspierane przez ENERGA w ramach realizacji Strategii CSR Grupy ENERGAProjekt zakłada zbudowanie przez uczniów pod okiem pedagogów modeli pływających z klocków Lego WeDo 2. Są to zestawy klocków edukacyjnych służących do aktywnej nauki i rozwoju młodego człowieka. Uczniowie dowiedzą się jak budować i programować urządzenia działające w oparciu o zestawy edukacyjne Lego WeDo 2. Wykonają konstrukcje modeli jednostek pływających, które posłużą do oczyszczania stawu znajdującego się w sąsiedztwie szkoły. Ponadto uczniowie wykorzystają swoje konstrukcje do obserwacji wodnej flory i fauny. Na poszczególnych modelach umieszczone zostaną kamery, które umożliwią młodzieży obserwację zarówno powierzchni wody, jak i świata podwodnego. Stworzony zostanie leksykon roślinności stawu w Bierkowie, a także wykaz okazów żywych, zamieszkujących podwodny świat niewielkiego zbiornika. Wiosną zorganizowane będą regaty zbudowanych jednostek pływających.  Już wkrótce planujemy rozpocząć budowanie robotów LEGO WeDo 2 na zajęciach z uczniami młodszych klas.

Projekt przygotowali:
Karolina Włoch-Czapiewska
Piotr Ceranowski