KURS NA LEGO Z ENERGĄ

Działania projektowe rozpoczęte. Zestawy klocków Lego WeDo 2 posłużyły do wykonania konstrukcji modeli jednostek pływających. Po pierwszych wodowaniach, znamy już możliwości naszych statków.
Wykorzystane będą do badania fauny i flory stawu znajdującego się przy szkole.
Najciekawsze odkrycia jeszcze przed nami…

Tytuł “Mecenasa Głównego” Zadania otrzymała ENERGA
Zadanie jest wspierane przez ENERGA w ramach realizacji Strategii CSR Grupy ENERGA