KRUS W SZKOLE

Gościliśmy w szkole przedstawicieli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas przebywania w gospodarstwach rolnych, by nie doszło do żadnego wypadku.