Konkursu Wiedzy o Patronie – Wincentym Witosie

W Naszej Szkole odbyła się siódma, a druga w nowej formie, edycja Konkursu Wiedzy o Patronie – Wincentym Witosie. W pierwszym etapie (część pisemna) wzięło udział 20 uczniów z klas IV – VI. Do etapu drugiego  przeszło 10 najlepszych. Tym razem należało wykazać się wiedzą dotyczącą Patrona w wypowiedzi ustnej. Ponadto każdy z uczestników konkursu wykonał pracę plastyczną, której tematem przewodnim był W. Witos. Suma punktów z dwóch etapów oraz za pracę plastyczną pozwoliła wyłonić Szkolnego Znawcę Życia i Twórczości Wincentego Witosa.

Serdecznie gratuluję osobom, które wykazały się najszerszą wiedzą oraz tym wszystkim, którzy przeszli do etapu drugiego. Kolejna edycja konkursu już za rok…

Maciej Wierzchnicki