KODEKS KLASOWY klasy drugiej

Klasa II postanowiła spisać zasady, które pomogą im współpracować w czasie nowego roku szkolnego. Zrobiła piękny plakat. Wszystkie dzieci po zakończonej pracy przeczytały KODEKS KLASOWY jeszcze raz i złożyły podpisy w formie  kolorowej dłoni wyciętej z papieru. Obiecały, że będą starały się go przestrzegać przez cały rok. Życzymy wytrwałości.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. D. Szczutkowska

2016-09-21-4488