KOCHAMY BOCIANY

,,Kochamy bociany i bociany kochają nas”- obserwujemy życie tych chronionych ptaków, które są zwiastunem wiosny ale i szczęścia domowników, gdzie się osiedlą. ,,Szczęśliwy dom, gdzie boćki są,” dlatego im więcej gniazd bocianich, tym więcej szczęśliwych ludzi wokół. Niedaleko szkoły powstało kolejne gniazdo bociana białego. Pamiętajmy o pożytecznej roli tego ptaka w naszym otoczeniu. Bocian biały jest gatunkiem chronionym, ale w dalszym ciągu jest narażony na szereg zagrożeń powodowanych przez człowieka i jego działalność. Kształtowanie ekologicznych postaw i budowanie takich wartości wśród uczniów jest priorytetem naszej szkoły, dlatego cieszymy się z kolejnych bocianów w naszej okolicy.