Klasa VII na lekcjach chemii

Klasa VII chętnie poznaje zagadnienia w ramach nowego przedmiotu, jakim jest chemia. Aktywność uczniów ukazują poniższe zdjęcia.  Ostatnio realizowane tematy to:

– wykrywanie tlenku węgla
– otrzymywanie i wykrywanie wodoru
– praca z platformą Kahoot przy użyciu tablicy interaktywnej i telefonów komórkowych
– otrzymywanie świec
Nowy przedmiot w planie lekcji kl. VII budzi duże zainteresowanie uczniów.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. Ewelina Florek