KLASA I

W związku z sytuacja epidemiologiczną w kraju istnieje możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną, poprzez wysłanie ich na adres mailowy: spbierkowo@gminaslupsk.pl lub pocztą tradycyjną na adres szkoły.

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY

wniosek o przyjęcie do klasy I– do pobrania

 

 

Rodzaj czynności Termin
1 Nabór wniosków o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych 02.08.2021- 13.08.2021
2 Praca komisji rekrutacyjnej – wyłonienie kandydatów spełniających kryteria brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym 16.08.2021-18.08.2021
3 Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postepowaniu rekrutacyjnym 19.08.2021
4 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane 20.08.2021-23.08.2021
5 Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postepowaniu rekrutacyjnym 24.08.2021
6 W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia. Od 24.08.2021