Klasa 7 w Centrum Edukacji Ekologicznej – ,,Słupia- rzeką wiedzy ”

Uczniowie klasy 7 uczestniczyli w bardzo ciekawej prelekcji i prezentacji jaka odbyła się w Centrum Edukacji Ekologicznej – ,,Słupia- rzeką wiedzy ” w Parku Krajobrazowym ,,Dolina Słupi”. Uczniowie mieli okazję obejrzeć faunę i florę parku na stanowiskach edukacyjnych. Układ stanowisk nawiązuje do meandrującej rzeki , a tym samym sprawia , że zwiedzający przemieszczają się doliną rzeczną. Można było zobaczyć modele płazów wystających w wodach Doliny Słupi , owady oraz charakterystyczne zwierzęta. W akwariach uczniowie oglądali ichtiofaunę naszych rzek i jezior, a także gatunki inwazyjne zagrażające naszej rodzimej przyrodzie.