KIJANKI W NASZYM STAWIE

Kijanki uratowane!

W pojemnikach, gdzie zgromadzona była woda ze stawu wylęgły się kijanki. Przekazał je zaprzyjaźniony ze szkołą pan Krzysztof Piotrowski! Nie można było pozwolić by zginęły. Uczniowie klasy 5 spisali się na medal przenieśli kijanki do stawu koło szkoły i je tam wpuścili.

Należy pamiętać, że wszystkie płazy są objęte ochroną gatunkową. Chronimy również skrzek i kijanki.