Karma dla zwierząt

Nasi uczniowie zawsze chętnie biorą udział w akcjach na rzecz zwierząt. Przyniesiona karma została przekazana podczas apelu szkolnego pani Barbarze Aziukiewicz – Prezesowi Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Słupsku. Pokarm trafi do najbardziej potrzebujących psów i kotów.

Przeprowadzenie akcji
p. K. Leończyk