KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Kalendarz Roku Szkolnego 2022/2023:

I semestr: 1 września 2022 – 13 stycznia 2023
II semestr: 16 stycznia – 23 czerwca 2023

Zimowa przerwa świąteczna:  23- 31 grudnia 2022
Ferie zimowe: 16-29 stycznia 2023
Wiosenna przerwa świąteczna: 6 – 11 kwietnia 2022
Egzaminy ósmoklasisty: 23, 24, 25 maja, termin dodatkowy: 12,13,14 czerwca 2023
Zakończenie zajęć: 23 czerwca 2023

Wystawienie ocen ocen przewidywanych za I semestr: do 5 grudnia 2022
Wystawienie ocen ocen za I semestr: do 5 stycznia 2023
Wystawienie ocen ocen przewidywanych za II semestr: do 12 maja 2022
Wystawienie ocen ocen za II semestr: do 12 czerwca 2023