KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/24

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 września 2023

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2023

Ferie zimowe: 29 stycznia – 11 lutego 2024

Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca – 2 kwietnia 2024

Egzamin ósmoklasisty: 14,15,16  maja 2024

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2024

I półrocze– 4 września  2023– 26 stycznia 2024

II półrocze – 29 stycznia – 21 czerwca 2024

Wystawienie przewidywanych ocen za I semestr: do 21 grudnia  2023

Wystawienie ocen za I semestr: 18 stycznia  2024

Wystawienie przewidywanych ocen za II semestr: do 10 maja  2024

Wystawienie ocen za II semestr: 10 czerwca  2024