KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

WYSTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH OCEN Z PRZEDMIOTÓW I ZACHOWANIA:

do 22 grudnia 2020 (I sem.)

do 17 maja 2021 (II sem.)

 

RADY PEDAGOGICZNE

10.09.2020

19.11.2020

28.01.2021 (klasyfikacyjna)

25.02.2021

13.05.2021

21.06.2021 (klasyfikacyjna)

30.06.2021 (podsumowująca)