KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

  • 2 września 2019r.
   Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • 23 – 31 grudnia 2019r.
   Zimowa przerwa świąteczna
  • 13 – 26 stycznia 2020r.
   Ferie zimowe
  • 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
   Wiosenna przerwa świąteczna
  • 21, 22, 23 kwietnia 2020r.
   Egzamin ósmoklasisty

język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

termin dodatkowy:

język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

  • 26 czerwca 2020 r.
   Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • 27 czerwca – 31 sierpnia 2020r.
   Ferie letnie