Język angielski i niemiecki

Zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu odbywają się dwa razy w tygodniu, przede wszystkim w formie zabawy. Wykorzystywane są piosenki, rymowanki, zabawy ruchowe, plakaty i karty obrazkowe. Stosowane metody i techniki nauczania służą jak najlepszemu opanowaniu przez dzieci słownictwa i struktur gramatycznych. Głównie jest to metoda TPR (Total Physical Response). Metoda ta łączy w sobie ruch, zabawę, dzieci czują, że bez trudu rozumieją polecenia, zatem strach przed nauką nowego języka maleje. Używanie prostych poleceń i słownictwa w trakcie stosowanych zabaw ruchowych i muzycznych sprawia, że nauka angielskiego odbywa się zupełnie naturalnie. Nauka w okresie przedszkolnym skupia się głównie na umiejętności rozumienia ze słuchu. Zajęcia językowe w przedszkolu mają na celu przede wszystkim osłuchanie się z językiem obcym oraz przygotowanie i zachęcenie do dalszej nauki w kolejnych etapach edukacyjnych.

 

 

W naszej szkole proponujemy uczniom klas I-VI oraz w oddziałach przedszkolnych naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej oraz zajęcia z historii i kultury Niemiec.

Zachęcamy naszych uczniów, by na zajęciach poznali język i kulturę naszego sąsiada przekazane w sposób kreatywny, elastyczny, spokojny, trochę na poważnie, trochę na wesoło, w piosence, w filmach, w bajkach, wierszach, przeplatane pracami plastycznymi i konkursami omijając wyścig i surowe ocenianie. Dbając przede wszystkim o komfort ucznia doceniamy jego zaangażowanie, pomysłowość, humor i indywidualny styl.

Model zajęć i forma poznawania przez uczniów języka niemieckiego jest dla niego gwarantem oswojenia języka, zdobycia solidnych podstaw, odważnego startu w naukę języka w klasie siódmej i ósmej a dla jego rodziców zapewnieniem spokoju i radością ze zdobycia przez dziecko nowych umiejętności.

W przyszłości po pandemii pragniemy poszerzyć naszą naukę o wycieczki do Niemiec.