Jakie PLUSY mają minusy?

W czwartek 15.03.2018 r. na lekcji wychowawczej uczniowie klasy VII poznawali wzajemne poglądy na temat  ich roli w budowaniu szkolnego świata. Po przeanalizowaniu kartek, które zawierały ich anonimowe spostrzeżenia, czyli + i – , uświadomili sobie, że sami mogą wpływać na np.:  atmosferę w klasie oraz relacje koleżeńskie. Obecna na lekcji Pani Dyrektor zwróciła uwagę młodzieży na fakt, że złe strony i słabe punkty można zawsze zamienić na wersję korzystniejszą – czyli dobro. Trzeba rozmów, chęci i pracy nad sobą. Każdy z nas ma szanse doskonalić samego siebie. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie lekcją, którą sami tak aktywnie współtworzyli.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. P. Olszewska