Interaktywne słówka

Zarówno starsi jak i młodsi uwielbiają uczyć się nowych angielskich słów przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Na zdjęciach uczniowie klasy V przy tablicy interaktywnej w gabinecie języków obcych znajdującym się w nowym skrzydle szkoły oraz uczniowie klasy III przy nowej nowej tablicy interaktywnej znajdującej się w sali nr 4 starego skrzydła szkoły. Dwie takie nowe tablice (sala nr 4 i sala nr 5) pozyskaliśmy dodatkowo dla naszej szkoły w wyniku pozytywnego zaopiniowania naszego wniosku złożonego w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. K. Włoch-Czapiewska