Interaktywne powtórzenie wiadomości na historii i społeczeństwie

Na lekcji historii i społeczeństwa w klasie V miało miejsce powtórzenie wiadomości. Tym razem wykorzystaliśmy do tego celu zadania interaktywne, które uczniowie rozwiązywali na tablicy multimedialnej. Zabawa połączona z nauką spowodowała, iż lekcja zestawiająca poznany materiał stała się przyjemna i bardziej interesująca. Zresztą efekty naszej pracy zweryfikuje zbliżający się sprawdzian………., do którego cała klasa, po takich zajęciach, będzie dobrze przygotowana.

Prowadzenie zajęć i komentarz
p. M. Wierzchnicki