Interaktywne Miasto

Uczniowie klasy czwartej Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Bierkowie przez kilka tygodni brali udział w projekcie „Interaktywne miasto”. Projekt wdrażany jest przez Stowarzyszenie Coolturka w Słupsku, a finansowany przez Fundację Orange. Projekt ma przede wszystkim na celu przekazywanie wiedzy oraz doświadczenia w pracy z nowymi technologiami w sposób łatwy i zrozumiały dla ucznia szkoły podstawowej. Istotne jest również rozwijanie umiejętności i zainteresowań młodzieży przy wykorzystaniu najnowszych technologii. Zajęcia miały formę warsztatów, podczas których uczniowie podzieleni na grupy i przy pomocy instruktorów realizowali trzy moduły: projektowanie i drukowanie 3D, elektronika i Arduino oraz praca własna. Uczniowie przystąpili do wykonywania zadań z wielkim zaangażowaniem. Programowali, lutowali różne elementy, łączyli diody i transformatory, drukowali zaprojektowane przez siebie obiekty, by następnie zbudować interaktywną makietę miasta. Podejmowali się zupełnie nowych wyzwań. Efekt końcowy można podziwiać w holu Szkoły w Bierkowie.