Uroczystość położenia kamienia węgielnego

Dnia 16.06.2016 r.  w życiu szkolnej i lokalnej społeczności Bierkowa miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Zorganizowaliśmy uroczystość położenia kamienia węgielnego pod nasze przyszłe Gimnazjum. Z dużym przejęciem przygotowaliśmy pamiątki do Kapsuły Czasu. Wśród nich znalazł się plakat promocyjny o naszej szkole podstawowej z podpisami dyrekcji, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły. Cennym materiałem jest ozdobne podziękowanie z podpisami wszystkich przybyłych na uroczystość gości, a wśród nich: wójt Gminy Słupsk Pani Barbary Dykier, radnych Gminy Słupsk wraz z przewodniczącym Panem Mirosławem Klemiato, kierownictwa Gminnej Administracji Oświaty, inspektora z ramienia Gminy Słupsk Pana Krzysztofa Grabowskiego, dyrektor Delegatury w Słupsku Kuratorium w Gdańsku Pani Teresy Lis, wizytatora Pana Mariana Chachaja, starosty Powiatu Słupskiego Pana Zdzisława Kołodziejskiego, sołtysów z obwodu szkoły wraz z sołtysem Bierkowa Panem  Janem Gruszewskim oraz przedstawicieli Sumabud – wykonawcy inwestycji. Dużym zainteresowaniem cieszyła się laurka przygotowana przez przedszkolaków ze znakiem ich paluszków. Do Kapsuły Czasu włożyliśmy także ostatni numer gazety gminnej – „Nasza Gmina, Nasze Życie” oraz ostatni numer gazetki szkolnej „Szkolne Nowinki”. Ważną pamiątką jest pendrive z treścią i obrazami strony internetowej szkoły oraz cenny artykuł prasowy – „W Bierkowie mają Cyfrową Szkołę na miarę XXI wieku”. Kamień węgielny poświęcił proboszcz ks. Władysław Kitajgrodzki. Gości wzruszyły występy przedszkolaków i taniec uczniów kl.V – przyszłych gimnazjalistów. Był też tort z napisem DZIĘKUJEMY. Wzruszenia nie kryła dyrektor naszej szkoły Pani Grażyna Rożnowska, bowiem to właśnie Pani dyrektor byłą pomysłodawczynią złożenia wniosku o budowę Gimnazjum w Bierkowie. Absolwenci kończący naszą szkołę rokrocznie zadawali dyrekcji pytanie – dlaczego w Bierkowie nie ma gimnazjum?. W czasie wakacji 2013 r., w myśl zasady – jak nie teraz, to kiedy – nasza dyrekcja udała się do wójt Gminy Słupsk Pani Barbary Dykier w celu przedstawienia swojego pomysłu i argumentów przemawiających za budową gimnazjum. Pani wójt pomysł wstępnie zaakceptowała, uznała jego zasadność. W dniu 19.08.2013 r. dyrektor Grażyna Rożnowska złożyła w Urzędzie Gminy wniosek o budowę Gimnazjum w Bierkowie. Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany i podpisany przez Radę Rodziców i wszystkie Trójki Klasowe. Miłym zaskoczeniem – dla wnioskodawczyni także – był fakt, iż procedury przebiegły tak sprawnie. Wszyscy radni Gminy Słupsk zagłosowali za budową Gimnazjum w Bierkowie. Do tego sukcesu przyczyniła się także Rada Sołecka Bierkowa i Bierkowa Osiedle wraz z sołtysem Bierkowa poprzez szereg działań na rzecz pozyskania terenu pod przyszłe Gimnazjum. Tak oto, już w grudniu 2013 r. podczas uroczystej sesji Rady Gminy dyrektor szkoły otrzymała potwierdzenie realizacji inwestycji i taką wiadomość przywiozła pod choinkę uczniom, nauczycielom oraz rodzicom. Radość wszystkich była wielka! Spełniło się marzenie wielu. Przed laty, kiedy tworzyła się sieć gimnazjów zarówno władze szkolne jak i ówcześni radni, sołtysi z obwodu szkoły, mieszkańcy włożyli wiele wysiłku i starań na rzecz powstania Gimnazjum w Bierkowie. Niestety – decyzje jakie zapadły w organie prowadzącym były wtedy dla nas niekorzystne. Racja, jaką jest  nade wszystko dobro ucznia ziszcza się teraz, po latach. Jesteśmy wdzięczni wszystkim osobom zaangażowanym w starania, aby pomysł budowy Gimnazjum w Bierkowie stał się rzeczywistością. DZIĘKUJEMY!