PEDAGOG SZKOLNY

Pedagog szkolny:

  • Dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,

  • Udziela rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci,

  • Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

  • Opracowuje wnioski dotyczące uczniów wymagających szczególnej pomocy wychowawczej, prowadzi zajęcia specjalistyczne

  • Udziela pomocy nauczycielom i wychowawcom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,

  • Organizuje pomoc materialną (stypendia, dożywianie),

  • Udziela porad rodzicom dotyczących indywidualnych badań uczniów w poradniach specjalistycznych,

  • Udziela porad i pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności w kontaktach z rówieśnikami,

  • Wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo i sprawiających trudności wychowawcze do odpowiednich służb i sądów dla nieletnich,

  • Wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.

,,Mieć czas dla dziecka – to początek wszelkiego wychowania’’

Karl Hesselbacher

Pedagog szkolny zaprasza uczniów, rodziców. Wspiera, pomaga, doradza.

Katarzyna Leończyk