PATRON SZKOŁY

WINCENTY WITOS

„Nie rozczulała mnie ukwiecona łąka, falujące zboże, śpiew skowronka, klekotanie bociana, jak nie drażniło szczekanie psa lub krakanie wrony. Nie mogłem sobie tylko nigdy podarować, ażeby własnoręcznie nie zaorać gruntu do ostatniej skiby, nawet wtenczas, kiedy byłem prezydentem ministrów, obawiając się, ażeby nie zważający na dobrą orkę sąsiedzi nie zepsuli tego, co ja przez lata zrobiłem.″
W. Witos

Witos Wincenty urodził się 22 stycznia 1874r. we wsi Dwudniaki, Gminy Wierzchosławice, w powiecie tarnowskim. Wybitny działacz ruchu ludowego, polityk, publicysta, rolnik. Choć obdarzony przez naturę wielkim talentem politycznym, wszystko co w życiu osiągnął, czego dopiął i czym mógł ukochanemu krajowi przynieść pożytek, zdobył własną, usilną pracą. Dlatego też Witos jest w pełnym tego słowa znaczeniu człowiekiem pracy. Od młodości był rolnikiem – gospodarzem na własnym kawałku ziemi, był robotnikiem – cieślą w pańskim lesie, był wreszcie wychowawcą i nauczycielem, przewodnikiem swoich rówieśników i sąsiadów. Stał się ich przedstawicielem od gromady aż do sejmu, a potem premierem rządu państwowego.
Witos wyrażał interes i zdrowie moralne chłopa polskiego, gdy stanął na czele Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) oraz założył tygodnik „Piast”, gdy popierał ruch niepodległościowy w czasie I wojnie światowej, gdy przeprowadził w Sejmie Polskim uchwałę o Polsce zjednoczonej z dostępem do morza, gdy stanął na czele rządu obrony państwa w 1920 roku.
W odrodzonej Rzeczypospolitej jako przywódca chłopów należał do najwybitniejszych mężów stanu. Zmarł 31 października 1945 roku jako uznany przez wszystkich Wódz Narodu. Stał się prawdziwym Piastem, wyrazicielem myśli i woli Narodu, symbolem polskości. Nazwisko jego – Witos – jest prastarym imieniem słowiańskim i świadczy, że był on synem swej ziemi. Cechowała go szlachetność serca i umysłu, a nade wszystko miłość do Ojczyzny, ukochanie wsi i chłopa. Dlatego też jesteśmy dumni, że właśnie Wincenty Witos jest patronem Szkoły Podstawowej w Bierkowie. Nadanie imienia szkole i sztandaru odbyło się dnia 26 maja 198 5 roku. W roku 2000 podarowana została szkole przez prezesa PSL p. Jarosława Kalinowskiego tablica upamiętniająca  Wincentego Witosa jako Patrona Szkoły w Bierkowie.

Opracowała na bazie ogólnodostępnych materiałów:
G. Rożnowska
i udostępnia na licencji CC BY