O SZKOLE Z KLASĄ

NASZA SZKOŁA MA KLASĘ

W Dniu Święta Edukacji Narodowej 2004 r.  dowiedzieliśmy się, że nasza szkoła otrzymała tytuł „Szkoły z Klasą”. To uwieńczenie dotychczasowej pracy całego zespołu nauczycielskiego. Koordynatorem akcji z ramienia szkoły była nauczycielka j.polskiego p. Wanda Pietruszko-Iwanus. W czerwcu 2002 r. po zatwierdzeniu inicjatywy przez Radę Pedagogiczną zgłosiliśmy swój udział w tej cennej, ogólnopolskiej akcji. Powołaliśmy zespoły zadaniowe w następujących kategoriach:

Uczniowie w centrum uwagi
Poinformujemy jak oceniamy
„Nasza mała i wielka ojczyzna”
Dostępny komputer i Internet
Festiwal nauki.

Uczniowie, nauczyciele i rodzice przez cały rok współpracowali wzajemnie ze sobą w celu osiągnięcia i udowodnienia najwyższej jakości w obszarze opracowanych standardów. Otrzymując tytuł „Szkoły z Klasą” potwierdziliśmy najwyższą jakość pracy. Dzięki przystąpieniu do akcji utwierdziliśmy się w przekonaniu, że zmierzamy w dobrym kierunku. Rozwijamy i doskonalimy się, szkołę. Słabe strony zmieniamy w mocne. Wszystko z korzyścią dla uczniów naszej szkoły. Nasz akces do tytułu „Szkoły z klasą” i sukces z tym związany wypromował szkołę nie tylko w środowisku lokalnym, ale i w Polsce.