KADRA SZKOŁY

DYREKCJA

Krzysztof Plebanek – DYREKTOR
Elżbieta Poniewierka – WICEDYREKTOR

GRONO PEDAGOGICZNE

Magdalena Andzielewko – edukacja wczesnoszkolna, świetlica, wychowawca kl. Ib

Mirosław Brozis – fizyka

Joanna Buczyńska – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Daria Bugajska – matematyka

Anna Chabros – biologia, chemia, świetlica

Małgorzata Chojnacka – edukacja przedszkolna

Agnieszka Domina – Jasińska – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. Ia

Edyta Dwornik – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIa

Elżbieta Formela – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. IIb

Michał Grajewski – wychowanie fizyczne

Dobrochna Grzesiuk – język niemiecki, wychowawcą kl. Vb

Barbara Jabłońska – edukacja przedszkolna

Anita Jakubowska – język angielski, świetlica

Grzegorz Klin – wychowanie fizyczne

Marta Komisarczyk – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Małgorzata Kobylarz – edukacja przedszkolna

Żaneta Komorowska – nauczyciel świetlicy

Izabela Kowalczyk – matematyka, informatyka, świetlica, wychowawca kl. Va

Katarzyna Leończyk – przyroda, geografia, pedagog, wychowawca kl. VII

Renata Malek-Matyjasik – język polski, język kaszubski, wychowawca kl. VI

Adrianna Mering –język angielski

Anna Motacka – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Anna Müller – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Patrycja Olszewska – język polski, wychowawca kl. VIII

Irena Sikorska – religia

Luisa Sikorska – muzyka, plastyka, technika, logopeda

Paulina Szor – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Dorota Szczutkowska – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III

Anna Ślusarczyk – logopeda, pedagog specjalny

Katarzyna Walicha – edukacja przedszkolna, biblioteka

Elżbieta Wieliczko – psycholog

Maciej Wierzchnicki – historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca kl. IV

Paula Wesołowska-Szmajda – edukacja wczesnoszkolna

Karolina Włoch- Czapiewska – język angielski

Iwona Wysocka – nauczyciel współorganizujący kształcenie

PRACOWNICY  ADMINISTRACJI

Aneta Malinowska – sekretarz

Ilona Derra – referent

PRACOWNICY  OBSŁUGI

Anna Flor – pomoc nauczyciela

Leszek Gołofit – starszy woźny

Beata Jaros – pomoc nauczyciela

Iwona Jelonek – pomoc nauczyciela

Agnieszka Jabłońska – referent

Agnieszka Kluk – pomoc nauczyciela

Agnieszka Koperkiewicz – sprzątaczka

Krzysztof Kupis – konserwator

Grażyna Lickiewicz – kucharka, sprzątaczka

Lucyna Skrzyniarz – sprzątaczka

Barbara Rzymek – sprzątaczka

Bożena Zaron – robotnik gospodarczy