KADRA SZKOŁY

DYREKCJA

Krzysztof Plebanek – DYREKTOR
Elżbieta Poniewierka – WICEDYREKTOR

GRONO PEDAGOGICZNE

Magdalena Andzielewko – edukacja przedszkolna, świetlica

Mirosław Brozis – fizyka

Joanna Buczyńska – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Daria Bugajska – matematyka

Anna Chabros – biologia, chemia, świetlica

Małgorzata Chojnacka – edukacja przedszkolna

Hanna Cichocka – świetlica

Agnieszka Domina – Jasińska – edukacja wczesnoszkolna

Elżbieta Formela – edukacja wczesnoszkolna

Michał Grajewski – wychowanie fizyczne

Dobrochna Grzesiuk – język niemiecki

Barbara Jabłońska – edukacja przedszkolna

Grzegorz Klin – wychowanie fizyczne

Iwona Knut – język angielski 

Małgorzata Kobylarz – edukacja przedszkolna

Izabela Kowalczyk – matematyka, informatyka, świetlica

Katarzyna Leończyk – przyroda, geografia, pedagog

Renata Malek-Matyjasik – język polski, język kaszubski

Anna Müller – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Patrycja Olszewska – język polski

Irena Sikorska – religia

Luisa Sikorska – muzyka, plastyka, technika, logopeda

Dorota Szczutkowska – edukacja wczesnoszkolna

Katarzyna Walicha – edukacja przedszkolna

Elżbieta Wieliczko – psycholog

Maciej Wierzchnicki – historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

Karolina Włoch- Czapiewska – język angielski

Edyta Dwornik – edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

Anna Ślusarczyk – logopeda, pedagog specjalny

Iwona Wysocka – nauczyciel współorganizujący kształcenie

PRACOWNICY  ADMINISTRACJI

Aneta Malinowska – sekretarz

Agnieszka Jabłońska – referent

PRACOWNICY  OBSŁUGI

Anna Flor – pomoc nauczyciela

Leszek Gołofit – starszy woźny

Iwona Jelonek – pomoc nauczyciela

Agnieszka Kluk – pomoc nauczyciela

Agnieszka Koperkiewicz – sprzątaczka

Henryk Koperkiewicz – konserwator

Grażyna Lickiewicz – kucharka, sprzątaczka

Lucyna Skrzyniarz – sprzątaczka

Barbara Rzymek – sprzątaczka

Bożena Zaron – robotnik gospodarczy