Absolwenci w latach 1945-1950

ROK SZKOLNY 1945/1946
Gurda Ewa
Lemkówna Barbara
Michalak Marian
Majbroda Mikołaj
Berkieta Jerzy
Kuźma Teresa
Szybut Jan
Sołtysikówna Zuzanna
Jaciubek Krystyna

ROK SZKOLNY 1946/1947
Berkieta Henryk
Chowaniec Zdzisław
Dziakowski Zbigniew
Grygolec Henryk
Majchrzak Maria
Margasińska Elżbieta
Michalik Marian
Sawczuk Stanisława
Sobiesiak Jerzy
Szybut Teresa
Róg Stefan
Tracz Krystyna
Tomczyk Władysław

ROK SZKOLNY 1947/1948
Błaszczyk Zdzisław
Błaszczyk Jan
Berkieta Halina
Dzięgielewska Barbara
Gontek Franciszek
Jackowska Helena
Kopyto Jan
Kalinowska Dorota
Kiszewicz Zenon
Lubtak Edward
Olkowicz Danuta
Olkowicz Henryk
Ongirska Henryka
Prokopiak Jadwiga
Prokopiak Salomea
Sawczuk Stanisława
Szczepaniak Jacek

ROK SZKOLNY 1948/1949
Chara Irena
Gurda Romualda
Gapys Janina
Jurek Marian
Kalinowska Stanisława
Marzęta Jadwiga

ROK SZKOLNY 1949/1950
Domańska Jadwiga
Fernezy Stefania
Kiszewicz Leokadia
Zapart Józef