Z KRONIK SZKOLNYCH – Lata 60-te XX wieku

Dalszy ciąg Kroniki Szkoły Podstawowej w Bierkowie pisanej przez pierwszego kierownika szkoły p. Władysława Lankiewicza. Przekazujemy wersję oryginalną.

Harcerstwo w szkole. Po dłuższej przerwie znowu zaczęło pracować na terenie naszej szkoły harcerstwo. W dniu 1.X.60 (59 ?)powstała drużyna harcerska, opiekunem drużyny harcerskiej została nauczycielka Adela Kozak. Międzynarodowy Dzień Dziecka 1 czerwca 1960 r. został uczczony tradycyjnie poza szkołą. Wszystkie dziecin zebrały się s godz. 9:00 w szkole, a potem w komplecie cała szkoła poszła do lasu, gdzie na polance wykonano kilka piosenek, tańców, deklamacji oraz skecze. Następnie dzieci bawiły się w różne gry w lesie. Po kilku godzinach dzieci wróciły zadowolone, że tak przyjemnie spędziły swoje święto. W kwietniu 1960 r ostatecznie Komitet Rodzicielski ogrodził ogródek kwiatowy i warzywny. Jest to wydarzenie b. ważne dla szkoły, gdyż od tej chwili nauczyciele biologii będą mieli możność przeprowadzanie różnych doświadczeń z dziedziny uprawy roślin. Wystawa robót i rysunków w Kobylnicy. W dniach od 2 do 5.V.60 r. odbyła się wystawa robót i rys. w szkole podstawowej w Kobylnicy. Wystawa objęła 12 szkół położonych w najbliższej odległości. W wystawie tej wzięła udział również nasza szkoła.

Po wystawie Komisja w składzie ob. Sawicki St.,ob. Grzybowski Jan i ob. Lankiewicz ocenili wystawę oraz ustalili kolejność miejsc, jakie zajęły poszczególne szkoły. Nasza szkoła zajęła piąte miejsce. Oryginalne prace na naszej wystawie były to prace ze słomy, które się wszystkim bardzo podobały. Słabe były prace w drzewie. Okazało się, że wystawa spełniła swoje zadanie, gdyż dała porównanie dorobku w tej dziedzinie poszczególnych szkół biorących udział w tej wystawie oraz była bodźcem dla nauczycieli robót i rysunków do dalszej efektywnej pracy.

Zakończenie roku szkolnego

Rok szkolny 1959/60 zakończył się 23 czerwca. Uroczystości zakończenia roku szkolnego zapoczątkowały uroczystości tysiąclecia naszego państwa. Uroczystości te odbyły się przed południem i po południu. Przed południem odbyły się tradycyjne uroczystości zakończenia roku szkolnego na które złożyły się:

 1. przemówienie kierownika szkoły
 2. występy artystyczne dzieci
 3. wspólna fotografia
 4. rozdanie nagród za naukę, sprawowanie, pilność, prace społeczne w szkole oraz konkurs czytelniczy i najbardziej systematyczne uczęszczanie.

Dzieci dziękowały nauczycielom za ich mozolną pracę wręczając bukiety kwiatów.

Absolwenci klasy siódmej 1960 r.:

Dąbrowski Stanisław, Koperkiewicz Anna, Michalak Zofia, Mekler Zdzisław, Łętko Adam, Stodulski Antoni, Szczepaniak Piotr, Tworek Teresa.

Nagrodzeni za naukę, pilność, sprawowanie, prace społeczne w szkole oraz za konkurs czytelniczy i systematyczne oszczędzanie.

Grupa krasnoludków biorących udział w uroczystości zakończenia roku szkolnego 1959/60.

Po południu 23 czerwca odbyły się dalsze uroczystości zakończenia roku szkolnego i tysiąclecia naszego państwa. O zmroku odbyło się uroczyste ognisko na boisku szkolnym, a potem puszczanie wianków na stawie. Na okolicznych zaś wzgórzach harcerze rozpalili ogniska. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna dla dzieci.

Frekwencja w roku szkolnym 1959/60

I klasa – 94% obecności
II klasa – 94% obecności
III klasa – 91,3% obecności
IV klasa – 92,3% obecności
V klasa – 94% obecności
VI klasa – 93% obecności
VII klasa – 96,6% obecności

Początek roku szkolnego 1960/61

Rok szkolny 1960/61 rozpoczął się 1 września rozpoczynając w ten sposób 16 rok nauki na Ziemiach Odzyskanych. Stan dzieci na początku roku szk. wynosił 141. Rada Pedagogiczna składała się z 4 nauczycieli: ob.ob. Bujwid Aleksandra, Kozak Adela, Rawińska Teresa, Lankiewicz Władysław. Dnia 7.IX. nauczycielka Rawińska Teresa zachorowała i już do szkoły nie wróciła, przeniosła się do szkoły nr 8 w Słupsku. Na miejsce ob. Rewińskiej Teresy został przydzielony ob. Strybuć Bronisław z dniem 16.IX.60 roku.

Wybór Komitetu Rodzicielskiego

W dniu 25.XI.60 r. na zebraniu rodzicielskim został wybrany nowy Komitet Rodzicielski. W skład Prezydium Komitetu weszli: ob. Jan Kozioł – przewodniczący, ob. Józef Tracz – z-ca i Karol Siemaszko – skarbnik. W tym składzie Komitet zabrał się do pracy. Był czynny w zorganizowaniu choinki noworocznej dla dzieci oraz przy tej okazji zorganizował dla nauczycieli i najbliższych współpracowników przyjęcie składkowe i zabawę. W celu zebrania funduszów Komitet Rodzicielski urządził zabawę dochodową w sali Bruskowa Wielkiego i zebrał z niej czystego dochodu 1800 zł. Komitet Rodzicielski przyczynił się swoją pracą do zorganizowania działki doświadczalnej o obszarze 1 ha. Na tej działce posadzono ziemniaki „flora” i postawiono za cel wykazanie korzyści, jakie daje na tych terenach uprawa ziemniaków, a szczególnie odmiana „flora”. Przy uprawie tych ziemniaków wszelkie prace wykonał Komitet Rodzicielski, a dzieci sadziły ziemniaki i zbierały za koparką. Uprawa tych ziemniaków nastręczyła wiele pracy, a przede wszystkim przy wykopkach, kiedy na wsi odczuwa się spiętrzenie prac polowych. Ogromnie dużo pracy i staranności wykazał przewodniczący Komitetu o. Jan Kozioł, który osobiście wykonał dużo prac, a również dużo czasu poświęcił na organizowanie tych prac. Chętnych było mało, a byli również tacy, którzy absolutnie nie chcieli w niczym pomóc i odpowiadali odmownie.

Choinka noworoczna

Zwyczajem dorocznym 15 stycznia 1961 r. urządzono choinkę noworoczną w szkole. Frekwencja była duża i jak na możliwości naszej szkoły za duża. W salach zatłoczonych po brzegi występy dzieci szkolnych na małym skrawku podłogi nie dały tego efektu, jakiego się spodziewano, pomimo, że kol. Br. Strybuć ze swoimi skrzypcami robił również, na co go było stać. W czasie tej choinki urządzono ciekawą „zgaduj zgadulę” dla starszych i młodszych dzieci.

Konkurs recytatorski

W myśl zarządzenia Inspektoratu Oświaty w Słupsku odbył się w szkole konkurs recytatorski. Najlepsi z konkursu szkolnego recytatorskiego wzięli udział w konkursie szkół z Gromady Bruskowo. Konkurs ten odbył się w szkole Bruskowo. Uczniowie naszej szkoły zajęli pierwsze trzy miejsca w kolejności: Danuta Gontek, Kazimierz Gryszkiewicz i Lech Mekler. Na szczeblu powiatu dzieci tutejszej szkoły nie zajęły punktowanego miejsca.

M.D.D.

W tym roku M.D.D. wypadł w święto Bożego Ciała. W godzinach popołudniowych odbyły się różne wesołe zabawy i zawody. Na zakończenie harcerze urządzili ognisko, przy ognisku wręczono nagrody zwycięzcom w zawodach i innych zabawach.

Zakończenie roku szkolnego 1960/61 – kl. VII

Po raz pierwszy w tym roku klasa VII zakończyła rok szkolny o 2 dni wcześniej. 22 czerwca zebrali się uczniowie szkoły, by pożegnać absolwentów klasy siódmej, a ci, aby pożegnać szkołę. Po pożegnaniu absolwentów przez kier. szkoły odpowiedziała, żegnając szkołę wierszem abs. Teresa Stasiewicz. Wszyscy absolwenci otrzymali od młodszych kolegów kwiaty i na pamiątkę książki z odpowiednią dedykacją. Wręczono również nagrody za pracę społeczną w szkole, a następnie świadectwa ukończenia szkoly. Na zakończenie zaśpiewano absolwentom tradycyjne „sto lat”.

Zakończenie roku szkolnego 1960/61 odbyło się 24 czerwca

Na zakończeniu roku byli obecni delegaci ze Słupska z ramienia Inspektoratu Oświaty. Program zakończenia roku szkolnego był następujący:

 1. Sprawozdanie kierownika szkoły.
 2. Występy artystyczne dzieci.
 3. Wspólna fotografia.
 4. Rozdanie nagród za pilność, naukę, konkursy i prace społeczne.
 5. Rozdanie świadectw.

Na stan 144 dzieci w szkole otrzymało promocję 1320 dzieci, a 24 pozostało w tej samej klasie.

Frekwencja w roku szkolnym 1960/61

I klasa – 92,9% obecności
II klasa – 92% obecności
III klasa – 92,8% obecności
IV klasa – 88,9% obecności
V klasa – 90,5% obecności
VI klasa – 92,5% obecności
VII klasa – 94,5% obecności

Początek roku szkolnego 1961/62

W dniu 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny 1961/62. Szkoła realizuje program pełnej szkoły o czterech nauczycielach. Stan dzieci w dniu 1 września wynosił 155. Rada Pedagogiczna zmieniła się w 50%. Kol. Adela Kozak przeniosła się na własną prośbę do innej szkoły i obecnie pracuje w szkole Damno. Kol. Bronisław Strybuć został przeniesiony służbowo do innej szkoły. Do szkoły tutejszej przyszli: kol. kol. Mirosława Snopek z Liceum Pedagogicznego w Słupsku i Anna Wach ze szkoły powiatu szczecineckiego.

Światło na ulicach Bierkowa

W ostatnich dniach października b.r. zabłysło światło elektryczne na ulicach Bierkowa. Koszt zainstalowania sieci elektrycznych na słupach wzdłuż wszystkich ulic Bierkowa poniosło Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bruskowie Wielkim. Oświetlenie ulic wywołało duże zadowolenie u wszystkich mieszkańców Bierkowa.

Wizytacja szkoły

W dniach 20 i 21 grudnia została przeprowadzona wizytacja tutejszej szkoły przez podinspektora szkolnego Inspektoratu Oświaty w Słupsku, ob. Gajzler.

Choinka noworoczna

Dnia 14 stycznia 1962 roku odbyła się w szkole tradycyjna choinka noworoczna. Po raz pierwszy zabłysło na choince efektowne oświetlenie elektryczne, które zakupił dla szkoły Komitet Rodzicielski. Po występach artystycznych przy choince rozdano paczki ze słodyczami przygotowanymi przez K.R. Na zakończenie odbyła się zabawa przy adapterze dla dzieci. Ciągle powtarzający się mankament – to brak odpowiedniej sali na taką uroczystość. W izbie lekcyjnej panuje wtedy ścisk nie do opisania, dzieci nie mają gdzie występować.

Wycieczka do Słupska

W dniu 5 kwietnia 1962 r. zorganizowano jednodniową wycieczkę dzieci klas V, VI, VII do Słupska. O godz. 9:00 specjalnym autokarem udaliśmy się na wycieczkę. W Słupsku zwiedziliśmy drukarnię, fabrykę sprzętu okrętowego przy ul. Mickiewicza, muzeum i na zakończenie dzieci były w kinie na filmie p.t. „Przygody Tomka Sawyera”. Wycieczka była bardzo pożyteczna. Formalności wycieczkowe załatwiała kol. W. Snopek.

Międzynarodowy Dzień Dziecka

W związku z tegorocznym M.D.Dz. urządzono w dniu 3 czerwca 62 r. różne zabawy i zawody na boisku szkolnym. Wyróżnionych w zabawach i zawodach obdarowano nagrodami w postaci słodyczy. Na zakończenie odbyły się wyścigi na rowerach dookoła Bierkowa. Zwyciężył uczeń Podczaski Lucjan. Konkurencja ostatnia miała dużo zwolenników bo aż 25. W jeździe na rowerze „kto najwolniej” zwyciężył jak i w poprzednim roku uczeń Stolarczyk Zdzisław.

Sprawdzanie wyników nauczania

Pod koniec roku szkolnego Inspektorat Szkolny w Słupsku po raz pierwszy przeprowadził sprawdzanie wyników nauczania z języka polskiego w klasie VII – ej i z matematyki w klasie V- tej. W porównaniu z innymi szkołami w powiecie nasza szkoła z matematyki uzyskała wynik najlepszy, a więc utrzymała tradycję lat 1956 i 1958, kiedy odbywały się konkursy matematyczne, na których uczniowie tutejszej szkoły uzyskali pierwsze miejsce w powiecie i w województwie. Wynik zaś z języka polskiego był dość słaby.

Zakończenie roku szkolnego 1961/62

Rok szkolny 1961/62 zakończył się 23 czerwca. Klasa VII – ma zakończyła rok szkolny 20 czerwca. Na stan 156 uczniów otrzymało promocję 129 uczniów, a 27 uczniów pozostało w tej samej klasie, w tym 1 uczeń nie klasyfikowany. Klasa siódma na stan14 uczniów – nie otrzymał promocji jeden uczeń.

Frekwencja w roku szkolnym 1961/62

I klasa – 95,5% obecności
II klasa – 96,4 % obecności
III klasa – 91,1 % obecności
IV klasa – 92% obecności
V klasa – 92% obecności
VI klasa – 93,6% obecności
VII klasa – 92,8% obecności

Remont szkoły.

Jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego rozpoczął się remont tutejszej szkoły. Od 17 lat oczekiwane tynkowanie szkoły zewnątrz stało się faktem. Budynek szkoły nabrał przyzwoitego wyglądu zewnątrz i wewnątrz budynku. Pomimo to sama solidność pracowników pozostawia dużo do życzenia. Wiele braków i niedociągnięć wytknięto wykonawcom. W czasie odbioru prac spisano usterki i prace jeszcze do wykonania w protokóle, ale dokument ten pozostał bez echa. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bruskowie wypłaciło całkowitą należność z rachunku nie oglądając się na uzupełnienie usterek, jakie Komisja wykryła. Po upływie pół roku wykonawcy jeszcze nie zgłosili się do usunięcia usterek i dokończenia remontu. Do spraw remontu szkół Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bruskowie podchodzi beztrosko i formalnie. Przy innym stosunku szkoły na terenie Gromady Bruskowo za te same pieniądze wyglądałyby dużo lepiej.

Prace studentów architektury Politechniki Gdańskiej na terenie Bierkowa

W dniach od 1 lipca do 15 lipca 62 r. na terenie Bierkowa pracowało 30 studentek i studentów architektury Politechniki Gdańskiej. Dziewięć studentek kwaterowało w szkole, a 21 studentów kwaterowało w domu kierownika szkoły. Wyżywienie wszyscy mieli u kierownika szkoły. Studenci w ramach ćwiczeń przeprowadzali inwentaryzacje budynków drewnianych, a raczej z „muru pruskiego”, uważając te budynki już za zabytkowe. Pobyt trzydziestu studentów we wsi przez dwa tygodnie ożywiło życie we wsi, było trochę rozmaitości.

Rozpoczęcie roku szkolnego 1962/63

Rok szkolny rozpoczął się 3 września. Do pracy w naszej szkole nie zgłosiła się ob. Mirosława Snopek, która od początku roku szkolnego zaczęła uczęszczać do Studium Nauczycielskiego w Słupsku. Prace w szkole musieliśmy prowadzić w trójkę. Aby ograniczyć ilość godzin na jednego nauczyciela nie realizowano takich przedmiotów jak wychowanie muzyczne, wychowanie fizyczne, wychowanie plastyczne i zajęcia praktyczne do czasu przyjścia czwartego nauczyciela. Brak nauczyciela przedłużył się na miesiąc.

Wyjazd do kina Polonii w Słupsku na film „Zemsta”

Dnia 17 października siódma klasa w komplecie udała się do Słupska na film „Zemsta” wyświetlany specjalnie dla klas siódmych w związku z przerabianiem tego utworu z jęz. polskiego. Film był bardzo dobry, wiele rzeczy wyświetliło się dzieciom, przyniósł wiele korzyści i ułatwił zrozumienie i pokazał piękno utworu Fredry. Z takiej okazji na przyszłość należałoby również skorzystać.

Ferie zimowe roku szkolnego 1962/63

Ferie zimowe w tym roku trwały od 23 grudnia do 7 stycznia. Ferie zimowe były mroźne i śnieżne. Mróz dochodził do – 17°, a przeciętnie utrzymywał się na około – 10°. Takich mroźnych ferii nie było kilkanaście lat. Trzeba dodać, że taka mroźna pogoda utrzymywała się prawie przez cały grudzień, co jest zjawiskiem mało spotykanym na tych terenach.

Choinka noworoczna

Po rozpoczęciu nauki po feriach zimowych w dniu 13 stycznia odbyła się tradycyjna choinka noworoczna. Pomimo mrozu zeszły się szkolne i przedszkolne, młodzież oraz rodzice i mieszkańcy nie związani bliżej ze szkołą. Po występach artystycznych przy pięknie ubranej choince odbyła się zgaduj zgadula z nagrodami dla zwycięzców. W kolejności Koło Przyjaciół Dzieci w Bierkowie obdarowało paczkami dzieci przedszkolne. Na zakończenie uroczystości odbyła się zabawa szkolna przy adapterze.

Zima stulecia

Zima roku 1962/63 została nazwana zimą stulecia. Przez wszystkie miesiące zimowe pogoda utrzymywała się mroźna. Na terenie Bierkowa najmniejsza temperatura wyniosła – 22°, gdy w innych okolicach Polski sięgała poniżej – 30°. Przy tak niskiej temperaturze doszły jeszcze duże opady śnieżne połączone z zadymkami. Nasza wioska była nieraz całkowicie odcięta od Słupska. Autobusy nie kursowały kilka tygodni. W akcji odśnieżania szosy do Słupska brali udział mieszkańcy Bierkowa, również i uczniowie klas starszych w czasie przerw w nauce brali czynny udział w tej społecznej akcji. W naszej szkole były duże przerwy w nauce zarządzane przez władze oświatowe na skutek srogiej zimy, tj. od 20. I do 28. I i od 3.II do 11.II b.r. Najgorsze warunki do uczęszczania do szkoły miały dzieci mieszkające na kolonii. Musiały one brnąć po zaspach śnieżnych na przełaj, bo drogi odnaleźć nie można było, po zadymce śnieżnej ścieżek utorowanych nie było. Pomimo tych trudnych warunków dzieci przychodziły do szkoły i traktowały te wszystkie trudności jako atrakcyjną osobliwość. W szkole było ciepło i opału było pod dostatkiem.

Wycieczka do Warszawy

W dniach 11,12, i 13 czerwca odbyła się wycieczka do Warszawy 31 dzieci naszej szkoły. Opiekunek wycieczki był ob. Wł. Lankiewicz. Wycieczkę organizował „Orbis”. Przejazd odbywał się pociągiem specjalnym. Koszt wycieczki wynosił 365 zł. od jednego ucznia. Wycieczka była dobrze zorganizowana pod każdym względem. Zwiedziliśmy najciekawsze obiekty Warszawy oraz jej zabytki. Dzieci nie były przemęczone, mimo to, ze widziały wszystko. Ogólnie należy ocenić tę wycieczkę pozytywnie. Jedyny mankament tegorocznej wycieczki to termin tuż przed zakończeniem roku, gdy zbiega się najwięcej pracy w szkole.

Zakończenie roku szkolnego 1962/63

Ze względu na przerwy w nauce z powodu mrozów rok szkolny został przedłużony do 29 czerwca włącznie. Klasa VII zakończyła naukę w dniu 26 czerwca, w którym to dniu po lekcjach wręczono świadectwa ukończenia szkoły absolwentom. Na ogólny stan szkoły 161 uczniów otrzymało promocję 137 a 24 ucz. pozostało na następny rok w tej samej klasie. Zakończenie roku odbyło się 29 VI o godz. 9:00. Na zakończeniu był obecny przedstawiciel komórki PZPR ob. Owczarek Henryk i członek Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej ob. Żądło Józef oraz wielu rodziców. Po przemówieniu kierownika szkoły odbyły się występy artystyczne dzieci, rozdanie nagród, pożegnanie przez Kierownika Szkoły oraz przedstawicieli PZPR i Pr. Gr. R. N. Na zakończenie rozdano w poszczególnych klasach przez wychowawców świadectwa. Klasy opustoszały, a pozostało wiele kwiatów – jako wyraz podziękowania za pracę nauczycieli.

Frekwencja w roku szkolnym 1962/63

I klasa – 92,4% obecności
II klasa – 94,1 % obecności
III klasa – 94 % obecności
IV klasa – 92,8% obecności
V klasa – 93% obecności
VI klasa – 94% obecności
VII klasa – 94% obecności

Rozpoczęcie roku szkolnego 1963/64

Rok szkolny rozpoczął się 3 września. Stopień organizacyjny szkoły został podniesiony do pięciu nauczycieli. Przybyły nowe nauczycielki: ob. ob. Swat Zofia po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Koszalinie i Krystyna Pietkiewicz po ukończeniu filologii rosyjskiej na SN w Słupsku. W tym roku realizowano program 8-letniej szkoły podstawowej w pierwszych pięciu klasach. Tegoroczna piąta klasa jako pierwsza będzie kończyła 8-mą klasę zreformowanej szkoły. Reforma szkolna nie dotyczyła tylko organizacji szkoły, ale również sposobu nauczania. Wprowadzono sposoby nauczania aktywizujące myślenie dziecka, a więc nauczanie problemowe w zespołach, kształcące samodzielność myślenia, dociekliwość, inicjatywę ucznia. Początek jest zawsze trudny przestawienie się na inne metody sprawiały nauczycielom wiele kłopotów, a nawet niechęć do zarzucania tradycyjnych metod. Rok szkolny rozpoczęło w nowej szkole 156 dzieci. W podręczniki dzieci były zaopatrzone dobrze. Odczuwało się jednak brak atlasów geograficznych.

Dnia 30 X 1963 r.

Ziemia Koszalińska stała się krainą uprawy ziemniaków. Wieś Bierkowo była cząstką Ziemi Koszalińskiej i w uprawie ziemniaków nie pozostała w tyle. Niektórzy gospodarze uprawiali po 6 ha ziemniaków, co wpływało ujemnie na naukę w październiku. Dzieci szkolne brały udział w zbieraniu ziemniaków, pomagając swoim rodzicom. Dlatego nauka w tym miesiącu została poważnie zahamowana, materiału nie przerobiono i trzeba było go przełożyć na następne miesiące. Również u niektórych dzieci powstały luki w opanowaniu programowego materiału. Dnia 3 XII 1963 r. zachorowała poważnie ob. Krystyna Pietkiewicz i odeszła do szpitala w Słupsku. Ponieważ choroba kol. Pietkiewicz Kr. zapowiadała się na kilkumiesięczne leczenie zorganizowano nauczanie przez czterech nauczycieli.

M.D.D. w roku 1964

W dniu tym nastąpiło spotkanie dzieci szkół Bruskowa, Bierkowa i Swołowa w Bruskowie Wielkim. Na spotkaniu tym przeprowadzono zawody sportowe, rozgrywki w dwa ognie i szczypiorniaka. Najlepsze wyniki osiągnął ucz. Korzeń Czesław ze szkoły Bierkowo. Takie spotkanie byłoby bardzo przyjemne, gdyby nie wytworzono przez pewną część gospodarzy niewłaściwej atmosfery wokół zawodów sportowych. Pożegnanie absolwentów VII klasy odbyło się 22 VI 1964 r.

Budowa nowej szkoły

Przy końcu roku szkolnego coraz częściej zajeżdżano do szkoły w sprawie budowy szkoły. Można było wyczuć, że wkrótce rozpocznie się budowę. W dniu 12 lipca 1964 r. odbyło się zebranie wiejskie, w którym uczestniczyli ob. inż. Jeromin z Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych w Słupsku oraz przewodniczący Gr. R. N. w Bruskowie W. ob. Kirikowicz Anatol. Mieszkańcy Bierkowa zobowiązali się przepracować po dwie dniówki przy budowie szkoły. Powstał również Komitet Czynu Społecznego przy budowie szkoły, który miał kierować i koordynować realizowanie przyjętego zobowiązania. W skład Komitetu weszli ob. ob. Żądło Józef, Gołofit Kazimiera, Auguścik Kazimierz. Pierwsze prace rozpoczęto w początku sierpnia. Wykop na piwnice i pod fundamenty wykonano za pomocą koparki. Warkot silnika i szczęk pracującej koparki wypełniał wieś prawie przez dwa tygodnie.

Rozpoczęcie roku szkolnego 1964/65

W roku dwudziestolecia Polski Ludowej rozpoczęto rok szkolny w dniu 1 września. Stan uczniów wynosił 142, a nauczycieli 4-ro. Kadra nauczycielska pozostała bez zmiany, a więc: ob. ob. Aleksandra Bujwid, Anna Wach, Zofia Swat i Zdzisław Lankiewicz. Pracy naszej w szkole towarzyszyła praca przy zakładaniu fundamentów pod nową szkołę. W grudniu mury szkoły wyniosły się nad poziom otoczenia, zarysowały się okna i drzwi na parterze.

Przebudowa linii przesyłowej prądu elektrycznego

W styczniu 65 r. rozpoczęto przebudowę sieci elektrycznej w całej wsi Bierkowo. Słupy drewniane zamieniano na żelazno-betonowe. Właściciele budynków zobowiązani zostali do doprowadzenia sieci elektrycznej do należytego stanu. Inwestycja ta jest zbyt kosztowna ale potrzebna i ekonomicznie uzasadniona. Przy tej przebudowie drzewostan we wsi uległ w części dewastacji, a ludność na kilka tygodni została pozbawiona dopływu prądu elektrycznego.

Wyposażenie do nowej szkoły

Na całkowite wyposażenie szkoły przeznaczono 300 000 zł. Po wykonaniu planu wyposażenia i zatwierdzenia go przez K.O.S Koszalin rozpoczęto realizację dostawy sprzętu w dniu 10 lutego 1965 roku. Do dnia 13 lutego dostarczono sprzętu i pomocy na sumę 75 000 zł. Sprzęt i pomoce zostały złożone i zabezpieczone w pomieszczeniach starej szkoły.

Rozwój szkoły w okresie 20 – lecia istnienia szkoły polskiej w Bierkowie

Naukę w szkole rozpoczęto 22 IX 1945 r. z liczbą 13 dzieci. Pierwszym nauczycielem był ob. Lankiewicz Władysław, nominacje otrzymał 4 IX 1945 nr. Stan uczniów poszczególnych latach:

rok. szk. 1945/46 – 55 uczniów, realizowano program 4 klas
rok. szk. 1946/47 – 83 uczniów, realizowano program 4 klas
rok. szk. 1947/48 – 78 uczniów, realizowano program 4 klas
rok. szk. 1948/49 – 67 uczniów, realizowano program 4 klas
rok. szk. 1949/50 – 78 uczniów, realizowano program 5 klas
rok. szk. 1950/51 – 78 uczniów, realizowano program 6 klas
rok. szk. 1951/52 – Szkoła Bierkowo i Szkoła Bruskowo były połączone w jedną szkołę pod jednym kierownictwem
rok. szk. 1952/53 – 67 uczniów, realizowano program 6 klas
rok. szk. 1953/54 – 65 uczniów, realizowano program 5 klas
rok. szk. 1954/55 – 70 uczniów, realizowano program 5 klas
rok. szk. 1955/56 – 90 uczniów, realizowano program 6 klas
rok. szk. 1956/57 – 117 uczniów, realizowano program 7 klas
rok. szk. 1957/58 – 110 uczniów, realizowano program 5 klas
rok. szk. 1958/59 – 130 uczniów, realizowano program 6 klas
rok. szk. 1959/60 – 136 uczniów, realizowano program 7 klas
rok. szk. 1960/61 – 144 uczniów, realizowano program 7 klas
rok. szk. 1961/62 – 156 uczniów, realizowano program 7 klas
rok. szk. 1962/63 – 161 uczniów, realizowano program 7 klas
rok. szk. 1963/64 – 142 uczniów, realizowano program 7 klas
rok. szk. 1964/65 – 144 uczniów, realizowano program 7 klas

Lista nauczycieli pracujących w tutejszej szkole :

 1. Lankiewicz Władysław
 2. Czerska Łucja
 3. Korzon Mikołaj
 4. Fołdzińska Elżbieta
 5. Staruszkiewicz
 6. Małkowska Zofia
 7. Obtułowicz Genowefa
 8. Szafraniec Genowefa
 9. Winnicki Ludomir
 10. Dumicz Irena
 11. Kuleta Gabriela
 12. Klejbach Stanisława
 13. Bojanowski Tadeusz
 14. Szczypinska Hanna
 15. Maślankiewicz Andrzej
 16. Mitręga Zofia
 17. Trzeciak Eugenia
 18. Bujwid Aleksandra
 19. Korbut Elżbieta
 20. Kozak Adela
 21. Rawińska Teresa
 22. Strybuć Bronisław
 23. Wach Anna
 24. Snopek Mirosława
 25. Swat Zofia
 26. Pietkiewicz Krystyna
 27. Ciarka Sabina

Absolwenci szkoły

Szkoła wypuściła 88 absolwentów w ciągu 7 lat, w których istniała 7 klasa. Z tych absolwentów 29 dostało się do szkoły średniej, którą niektórzy już ukończyli, a inni jeszcze się uczą. Wykaz tych uczniów z tutejszej szkoły:

 1. Ongirska Henryka
 2. Kopyto Jan
 3. Gontek Franciszek
 4. Dzięgielewska Barbara
 5. Zaron Andrzej
 6. Kłos Eleonaora
 7. Gapys Janina
 8. Gontek Irena
 9. Kopyto Henryk
 10. Gontek Jerzy
 11. Domańska Jadwiga
 12. Czarnocka Krystyna
 13. Grygolec Edward
 14. Kamiński Piotr
 15. Lankiewicz Jan
 16. Mekler Zdzisław
 17. Łątka Adam
 18. Koperkiewicz Anna
 19. Szczółko Włodzimierz
 20. Mekler Lech
 21. Dąbrowski Stanisław
 22. Stodulska Zofia
 23. Lickiewicz Teresa
 24. Gontek Danuta
 25. Maleńczyk Joanna
 26. Gontek Jan
 27. Mekler Ryszarda
 28. Kozioł Regina
 29. Stolarczyk Danuta

Byli uczniowie szkoły, którzy po ukończeniu szkoły średniej studiowali na wyższych uczelniach:

 1. Kopyto Jan – ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie
 2. Gontek Franciszek – ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą w Szczecinie
 3. Lankiewicz Jan – studiuje na Politechnice Gdańskiej – Wydział Łączności.

Wspomniany wyżej Kopyto Jan był znanym w Polsce i na świecie oszczepnikiem, brał udział w olimpiadzie w Melbourne, gdzie wywalczył wśród najlepszych oszczepników świata szóste miejsce.

Dwudziestolecie odzyskania Zachodniego Pomorza w środowisku

Środowisko, w którym znajduje się szkoła, ma powód do radości i zadowolenia w 20 rocznicę odzyskania tych ziem. Jako pomnik 20 rocznicy we wsi stanęła nowa szkoła, wybudowano i ogrodzono obszerne garaże dla maszyn i sprzętu Kółka Rolniczego, otwarto Klub Książki i Prasy „Ruch” w nowo wyremontowanym budynku, przebudowano całkowicie linię przemysłową elektryczności, wyremontowano staw tuż przy nowej szkole. Wydatki państwa na te cele przewyższają kilkakrotnie wpłaty mieszkańców na rzecz skarbu państwa. W dniu 12 IX 65 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Klubu Książki i Prasy „Ruch” w Bierkowie. W uroczystości otwarcia brali udział przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Słupsku, kierownik przedsiębiorstwa „Ruch” w Słupsku, kierownik Powiatowego Domu Kultury w Słupsku i inni.

Rok 1965 to okres prac przy budowie nowej szkoły. Mury podciągnięto szybko lecz prace wewnątrz budynku i wszelkiego rodzaju wykończenia wykonywano bardzo przewlekle. Pierwszy termin – początek roku szkolnego musiał być odłożony do października, a następnie do grudnia i ostatecznie pierwszy odbiór częściowy odbył się 23 grudnia 1965 r. Nie odebrano wtedy elewacji budynku i ogrodzenia. Nie wybudowano ze względów oszczędnościowych śmietnika. Otoczenie szkoły pozostawiono nieuporządkowane, a sprzęt i materiał firmy budowlanej pozostał jeszcze przez długi okres na placu. Najważniejszym mankamentem wybudowanej szkoły jest zalewanie wodą piwnicy, a co najważniejsze w funkcjonowaniu budynku brak wody. Trzeba było robić dokumentacje po raz drugi, gdyż na głębokości 30 m nie zdołano uzyskać wody. Przedsiębiorstwo Gdańskie, które budowało studnie musiało sprowadzić cięższy sprzęt i w ten sposób budowa studni przeciągnęła się do 25 lutego 1966 r. W tym okresie od częściowego przyjęcia szkoły rozpoczęła się praca w doprowadzeniu podłogi, okien i drzwi do należytego wyglądu. W tych pracach porządkowych pomagali mieszkańcy Bierkowa. Również trzeba było zabezpieczyć prowizoryczne dojście do szkoły, gdyż w czasie deszczów gliniasta gleba uniemożliwiała dostanie się do szkoły. Mieszkańcy wsi i uczniowie wyrównali najbliższe otoczenie, wykopali pozostałe pniaki po drzewach, nawieźli gruzu i piasku i w taki sposób prowizorycznie zabezpieczyli na pierwszy okres możliwie dojście do szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi ciąg prac w tym okresie to meblowanie, dekorowanie i urządzanie szkoły. W tych pracach jak i innych ogromnie wyróżnił się przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego ob. J. Kozioł, który własną furmanką i sam dźwigał meble ze starej szkoły do nowej. Jeździł również po cięższy sprzęt jak np. pianino do Słupska. Pomoce naukowe i lżejszy sprzęt przenosiły dzieci szkolne pod nadzorem nauczycieli w czasie wolnym lub na lekcjach zajęć praktycznych lub wychowania fizycznego. Podziałem mebli, ustawieniem, organizowaniem klasopracowni zajął się kier. szkoły ob. Władysław Lankiewicz. Okres do tych prac był niekorzystny, gdyż z pięciu nauczycieli przydzielonych szkole mógł przez cały dzień zająć się tylko jeden nauczyciel. Ob. Al. Bujwid od listopada pozostawała na zwolnieniu, ob. ob. A. Wach i S. Ciarka mieszkały w Słupsku, a więc po lekcjach odjeżdżały autobusem do szkoły, ob. Z. Swat mieszkała na miejscu, ale studiowała na S. N. i dużo czasu musiała poświęcać własnej nauce , aby przygotować się do końcowego egzaminu. Gro więc pracy związanej z przygotowaniem szkoły do otwarcia spadło na barki samego kierownika szkoły i woźnej ob. H. Kuleszy.

Ostatecznie termin otwarcia szkoły ustalono z Inspektoratem Szkolnym na dzień 27 II 1966 r. o godz. 13:00. W otwarciu szkoły uczestniczyli: pierwszy sekretarz K.P.PZPR w Słupsku, ob. K. Szuflita poseł na sejm PRL, ob Helena Stępień przewodniczący P.P.R.N w Słupsku, ob Cz. Sosnowski przewodniczący P.M.R.N Słupsk, ob Jan Stępień inspektor oświaty ob. Jan Szumski z-ca inspektora oświaty ob Franc Buraczewski podinspektor szkoły ob. W. Gajzler dyrektorzy: Rejonowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich w Słupsku i Słupskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, inżynierowie nadzoru i budowniczowie, władze Gr.R.N w Bruskowie Wielkim, kier. szkoły w Bruskowie W. ob Mieczysław Moszko, mieszkańcy Bierkowa, nauczyciele i dzieci. Uroczystość otwarcia odbyła się na holu odpowiednio do tego celu udekorowanym. Na program uroczystości złożyło się:

 1. Otwarcie i powitanie gości przez przewodniczącego Gr. R.N. w Bruskowie W. ob. Anatola Kirikowicza.
 2. Referat okolicznościowy wygłosił przewodniczący P.R.N. w Słupsku ob. Cz. Sosnowski.
 3. W imieniu uczniów podziękowała za otrzymanie nowej szkoły ucz. VI kl. Teresa Calik oraz wręczono kwiaty gościom w prezydium i budowniczym.
 4. Występy artystyczne miejscowego zespołu szkolnego oraz zespołu Miejskiego Domu Kultury, który specjalnie w tym celu przyjechał na czele z dyrektorem Dąbrowskim.
 5. Przemówienie Kierownika Szkoły ob. Wł. Lankiewicza – podziękowanie i zaproszenie do zwiedzania szkoły.
 6. Dla przybyłych gości urządzono skromne przyjęcie w największej sali szkoły, przeznaczonej na zajęcia prakt.- techniczne.

 

Na ogół szkoła, urządzenia szkoły, dekoracja podobały się wszystkim. W dniu 28 lutego 1966 r. po raz pierwszy odbywały się lekcje w nowej szkole, która wcale nie przypomina starej, poniemieckiej szkoły. Rozpoczęcie nauki poprzedził uroczysty apel, na którym kierownik szkoły podkreślił doniosły moment w życiu młodzieży, środowiska tutejszego, osobliwe wydarzenie, gdyż przeżywane jest b. rzadko. Wezwał również do sumiennej nauki, aby w ten sposób wywdzięczyć się społeczeństwu za piękną szkołę, którą w takim stanie należy utrzymać jak najdłużej.

Fragment dekoracji
Północna część holu
Południowa część holu
Widok na schody prowadzące na piętro
Część klasopracowni fizyko-chemicznej
Zwiedzanie wystawy (V kl)
Zajęcia praktyczno-techniczne (VII kl.)
Zastęp harcerski z opiekunką ob. Z. Swat
Lekcja biologii kl. VII w klasopracowni
Matematyka w kl.V
Rada Pedagogiczna
W klasopracowni języka polskiego
I klasa z wychowawczynią Sabiną Ciarką na tle nowej szkoły
Wychowawczyni A. Wach z klasą VI
Nauczycielka A. Wach z klasą IV na tle nowej szkoły
W klasopracowni geograficznej

Praca w nowej szkole uległa ogromnej zmianie. Wprowadzono system klasopracowni, co w znacznej mierze usprawniło prowadzenie lekcji, a szczególnie korzystanie z pomocy naukowych, tworzenie atmosfery nauczania danego przedmiotu.

W dniu 6 III 66 roku w tutejszej szkole odbyło się zebranie wyborcze POP na terenie G.R.N w Bruskowie Wielkim. Udział w tej konferencji wzięli: sekretarz K.W. PZPR ob. Stanisław Kujda, pierwszy sekretarz K.P.PZPR Słupsk ob. Karol Szuflita, przewodniczący M.R.N w Słupsku ob. Jan Stępień i inni. Poza obradami w czasie przerw goście zwiedzali szkołę.

Konferencja ogniska ZNP Bruskowo Wielkie

W dniu 18 IV 66 r. odbyła się konferencja ogniska ZNP Bruskowo W. Poza normalną pracą na konferencji odbyło się zwiedzanie szkoły oraz część towarzyska.

Zagospodarowanie otoczenia nowej szkoły

Dużo kłopotu sprawiało zagospodarowanie otoczenia nowej szkoły, gdyż teren był bardzo trudny, gliniasty, znajdowały się również stare fundamenty po zrujnowanych budynkach. W pierwsze fazie należało usunąć potężne głazy z byłych fundamentów. Dnia 20 IV 66 r. zebrali się w części mężczyźni Bierkowa i wszystkie głazy wyciągnęli poza parkan obok drogi, a było ich około 30 m sześciennych. Przy tej pracy znaleźli się: ob. ob. H. Owczarek z parą koni, St. Krogulec z parą koni, Wł. Owczarek, Kaz. Auguścik, T. Czeremuziński. Wł. Fernezy, H. Olkowicz, Palus, Fr. Gołofit, Stan. Owczarek. Po usunięciu kamieni trzeba było wyplantować teren. Niestety z otrzymaniem spychacza było gorzej, obiecywano, dawano różne terminy, ale żaden termin nie został dotrzymany. Plac nie uporządkowany pozostał przez całe wakacje, aczkolwiek K.R. zobowiązał się pokryć koszt maszyny.

Wycieczka do Ustki

W dniu 18 VI 66 r. odbyła się wycieczka wynajętym autobusem do Ustki. Udział w wycieczce wzięła kl. V, VI i VII w sumie 62 uczn. oraz kierownik wycieczki ob. Wł. Lankiewicz i opiekun ob. Sabina Ciarka.Dzień był bardzo pogodny. Wycieczka trwała od 7:00 do 15:00. Wycieczkę można uważać za udaną, ponieważ z jednej strony dzieci dużo skorzystały, a z drugiej strony miały dużo przyjemności, będąc na dwugodzinnej wycieczce po morzu i kąpiąc się w morzu. Podczas tej wycieczki zwiedzano Ustkę, port stocznię ustecką, latarnię morską.

Zakończenie roku szkolnego 1965/66

Po raz pierwszy uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się w nowej szkole. Ten moment był podkreślony we wszystkich wystąpieniach podczas uroczystości, tym niemniej, że był to również ostatni rok obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Był to również ostatni rok przeprowadzania reformy szkolnej, po raz ostatni w szkole podstawowej najstarszą klasą była klasa VII. W tym roku również mogli się starać o przyjęcie do szkół zawodowych ci uczniowie, którzy ukończyli klasę 7-mą. Z tego przywileju skorzystali następujący uczniowie ze szkoły Bierkowo:

 1. Jan Koperkiewicz
 2. Marian Pietruk
 3. Konstanty Rahoza
 4. Franciszek Seminowicz
 5. Jerzy Stodulski

 

Stan uczniów na zakończenie r. szk. 1965/66

VII kl. – 11 uczniów, z tego -10 klasyfikowanych, 1 – nieklasyfikowany, nie otrzymało prom. – 1
VI kl. – 27 uczniów, z tego -27 klasyfikowanych, 0 – nieklasyfikowany, nie otrzymało prom. – 5
V kl. – 20 uczniów, z tego -20 klasyfikowanych, 0 – nieklasyfikowany, nie otrzymało prom. – 4
IV kl. – 18 uczniów, z tego -18 klasyfikowanych, 0 – nieklasyfikowany, nie otrzymało prom. – 1
III kl. – 18 uczniów, z tego -18 klasyfikowanych, 0 – nieklasyfikowany, nie otrzymało prom. – 3
II kl. – 21 uczniów, z tego -21 klasyfikowanych, 0 – nieklasyfikowany, nie otrzymało prom. – 3
I kl. – 20 uczniów, z tego -20 klasyfikowanych, 0 – nieklasyfikowany, nie otrzymało prom. – 0

Razem: 135 uczniów, z tego 134 klasyfikowanych, 1 nieklasyfikowany, nie otrzymało promocji 17
Procent nie promowanych wyniósł w tym roku 12, 6%, co z w porównaniu z rokiem poprzednim, liczba uczniów promowanych poprawiła się o 4%.

Frekwencja w roku szkolnym 1965/66

I klasa – 96% obecności
II klasa – 93,7% obecności
III klasa – 89,7% obecności
IV klasa – 93,6% obecności
V klasa – 93,2% obecności
VI klasa – 94% obecności
VII klasa – 90,5% obecności

Rozpoczęcie roku szkolnego 1966/67

Rok szkolny rozpoczął się 1 września . Pamiętny dzień ze względu na rocznicę wybuchu II wojny światowej, obchodów ostatniego roku 1000-lecia Państwa Polskiego i po raz pierwszy rozpoczęcia roku szkolnego w nowej szkole oraz po raz pierwszy wprowadzono ósmą klasę. Do dawnego grona nauczycielskiego przybyła ob. Z. Skimina, która miała przygotowanie do prowadzenia wychowania muzycznego. Ze względu na rok przejściowy przydzielono do ósmej klasy 1 ucznia z obwodu szkolnego Bruskowo, 1 ucz. z obwodu szkolnego Swo0łowo i 1 ucz. z obwodu szkolnego Pęplino.

Stan szkoły w dniu 20 IX 1966 r.

I kl. – 26 uczniów
II kl. – 23 uczniów
III kl. – 21 uczniów
IV kl. – 15 uczniów
V kl. – 21 uczniów
VI kl. – 21 uczniów
VII kl. – 23 uczniów
VIII kl. – 11 uczniów

Razem: 151 uczniów

Z dniem 22 IX 66 r. uczennice VIII kl. Teresa Stańczyk i Irena Letman przeniosły się do szkoły w Słupsku ze względu na łatwiejszy dojazd.

Realizacja programu ośmioletniej szkoły

Podczas realizacji programu wystąpiły trudności przede wszystkim w matematyce. Materiał do realizacji był całkowicie nowy i trudny. Nauczyciel sam musiał przypomnieć sobie i uzupełnić podawany materiał uczniom. Dużo trudności sprawiała w szkole również fizyka, ponieważ nie było nauczyciela specjalisty. Materiał z innych przedmiotów został w zasadzie ten sam lecz rozłożony na czas dłuższy o jeden rok. W toku dalszej realizacji materiału nauczania trudności zostały pokonane i wyniki nauczania były pozytywne. W praktyce udowodniono, że materiał programowy może być opanowany w szkole podstawowej.

Wpłaty na Fundusz Budowy Szkół i Internatów za rok 1967

Tegoroczne wpłaty na Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów były rewelacyjne, popisowe dla społeczeństwa wsi Bierkowa. Już przy końcu lutego osiągnęły 100% wpłat, co uplasowało wieś Bierkowo na I miejscu w województwie koszalińskim odnośnie wpłat na ten Fundusz. Również cała gromada Bruskowo w początkach marca wywiązała się przeszło 100% z opłat na SFBSiI, zajmując jako gromada pierwsze miejsce w województwie.

Sprawdzian wyników nauczania

W dniu 3 VI 67 r. przeprowadzono w tutejszej szkole badania wyników nauczania w VIII kl. z matematyki, w IV kl. z geografii i z wiadomości o przyrodzie. Wynik badania w VIII kl. : Na 9 badanych jeden napisał pracę na b. dobrze, 2 na dobrze, 5 na dostatecznie i 2 niedostatecznie.

Zakończenie roku szkolnego ósmej klasy

Klasa ósma zakończyła naukę w dniu 17 VI t.j. w sobotę. Szkołę ukończyło 9 osób, t.j. 100%. Świadectwa rozdano po południu o godz. 16:00. Na tę uroczystość przybyli absolwenci, rodzice oraz uczniowie innych klas. Absolwentów żegnał kierownik szkoły i przez swojego przedstawiciela klasa siódma. Po rozdaniu świadectw i wręczeniu kwiatów nauczycielom odbyło się przyjęcie dla absolwentów i ich rodziców.

Zakończenie roku szkolnego 1966/67

Zakończenie roku szkolnego w naszej szkole nastąpiło w dn. 22 VI. ze względu na organizowanie kolonii w budynku. W innych szkołach zakończenie roku było 24 VI 67 r.

Wyniki klasyfikacji rocznej

I kl. na stan – 15, otrzymało promocje – 15, pozostało – 0, poprawka – 0
II kl. na stan – 22, otrzymało promocje – 19, pozostało – 2, poprawka – 1
III kl. na stan – 21, otrzymało promocje – 18, pozostało – 3, poprawka – 0
IV kl. na stan – 17, otrzymało promocje – 14, pozostało – 2, poprawka – 1
V kl. na stan – 19, otrzymało promocje – 17, pozostało – 2, poprawka – 0
VI kl. na stan – 21, otrzymało promocje – 19, pozostało – 2, poprawka – 0
VII kl. na stan – 25, otrzymało promocje – 19, pozostało – 5, poprawka – 1
VIII kl. na stan – 9, otrzymało promocje – 9, pozostało – 0, poprawka – 0

Razem: stan -149, otrzymało promocje – 130, pozostało – 16, poprawka – 3

Zakończenie roku odbyło się uroczyście. Stawiły się w komplecie dzieci i Komitet Rodzicielski. Na zakończenie wręczono kwiaty nauczycielom, dziękując za całoroczny trud. Później odbyło się zwiedzanie wystawy prac wychowania plastycznego.

Przygotowanie obiektu do otwarcia kolonii

Zaraz po wcześniejszym zakończeniu roku szkolnego rozpoczęło przygotowanie szkoły do otwarcia kolonii. Przede wszystkim zabezpieczono sprzęt i pomoce naukowe, które złożono w klasopracowni biologicznej na dole i w klasopracowni fizyko-chemicznej na górze. Po uporządkowaniu izb i wybieleniu ścian rozpoczęto wstawianie łóżek i zaścielanie ich. Organizatorem kolonii w Bierkowie były Kępickie Zakłady Przemysłu Skórzanego w Kępicach.

Pierwszy dzień kolonii oraz przebieg

W dniu 1 lipca pierwsze dzieci przyjechały do Bierkowa na kolonie. Był to fakt bez precedensu. I tak rozpoczął się I turnus kolonii. Na nim było 64 dzieci i 11 osób personelu pedagogicznego, higieniczno-sanitarnego i gospodarczego. Koloniści poznali okolice Bierkowa i dwa razy w tygodniu odbywały się wycieczki dalsze autokarem do Ustki, Rowów, Gardna, Kluk, Łeby i statkiem „Natalia” z Ustki do Darłowa. Drugi turnus trwał od 28 VII do 22VIII, ilość uczestników kolonii wynosiła 41. Kolonia korzystała również z usług autobusu garbarni K.Z.P.S. w Kępicach. Oprócz wycieczek w powiecie Słupsk i bliższych, odbyła się wycieczka do trójmiasta, na półwysep Hel i do Kartuz. Na zakończenie kolonii organizator przystąpił do malowania pomieszczeń i przygotowania izb lekcyjnych. Wtedy założono lamperie olejne na holu i innych pomieszczeniach, ponieważ przedtem ich nie było. Sprzęt kolonijny został złożony w starej szkole.

Początek roku szk. 1967/68

Rok szkolny 1967/68 rozpoczął się 4 września. Obsada nauczycielska pozostała ta sama z tym, że ob. Z. Skimina od pierwszego dnia nauki poszła na urlop macierzyński. Stan uczniów w pierwszych dniach nauki wynosił 153.

Róże dla uczczenia dzieci poległych w czasie II wojny światowej

W końcu października sprowadzono 80 róż z Koszalina i zasadzono na rabatce przed szkołą, czcząc w ten sposób te dzieci, które nie przeżyły okropnej okupacji, nie doczekały się wolności i swoje młode życie oddały ojczyźnie w ofierze. Opiekę nad różami oddano samorządowi uczniowskiemu, a w szczególności Spółdzielni Uczniowskiej.

50-lecie Rewolucji Październikowej

Dn. 7 listopada 1967 r. upłynęło 50 lat od wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, która dała początek nowej ery ludzkości. Ta rocznica była uroczyście obchodzona na terenie szkoły. Dzieci brały udział w audycji telewizyjnej p.t.: „Dni, które wstrząsnęły światem”. Był również wyświetlany film o przywódcy Rewolucji p.t.: „Lenin na Powołżu”,. Opracowano w klasach tematykę 50 rocznicy R.P. na lekcjach wychowawczych, wychowania plastycznego, muzycznego i innych. Również harcerstwo włączyło do swojej pracy tematykę 50 rocznicy R.P. Brano także udział w Akcji „Aurora”. Szkoła była odpowiednio dekorowana, wywieszono gazetkę o odpowiedniej tematyce. Z tej samej okazji odbyła się wieczornica z udziałem społeczeństwa. W rejonie szkoły posadzono krzewy i kwiaty oraz urządzono boisko do piłki ręcznej. Dzieci pisały listy do pionierów radzieckich. Na zakończenie uczniowie i nauczyciele wzięli udział w akademii gromadzkiej w Bruskowie W.

25-lecie Ludowego Wojska Polskiego

W tym roku t.j. w 1968 obchodziliśmy 25 – lecie Ludowego Wojska Polskiego. W związku z tym opracowano tematykę „Wojsko Polskie” na lekcjach historii, j. polskiego, wychowania muzycznego, wychowania obywatelskiego i lekcjach wychowawczych. Z okazji tej rocznicy odbyły się spotkania oficerów Wojska Polskiego z ludnością w dniu 27 IV 68 r. Na tym spotkaniu wzięli udział również uczniowie i uczennice klas starszych, dając przy tej okazji występ artystyczny. W dniu 29 IV 68 r. spotkanie takie odbyło się w szkole z uczennicami i uczniami. Po wygłoszeniu prelekcji przez oficera W.P. i odpowiedzi na kilka pytań, dotyczących możliwości dostania się do szkół zawodowych woskowych odbyły się występy artystyczne: wiersze, śpiew i gra na akordeonie. Na zakończenie wręczono kwiaty i życzenia dla Wojska Polskiego na ręce oficera będącego na spotkaniu. W tym spotkaniu brał również udział przedstawiciel K.P.PZPR.

Zbiórka na SFBSiI

Podobnie jak w roku ubiegłym, ale jeszcze lepszym rezultatem przeprowadzono wpłaty na SFBSiI. Akcja ta została przeprowadzona do ostatniego stycznia 68 r., kiedy to całoroczne wpłaty na ten cel wyniosły ponad 100%. Przez ten obywatelski czyn i postawę mieszkańcy Bierkowa i całej gromady Bruskowo Wielkie stali się do naśladowania dla mieszkańców innych wsi i gromad a nawet miasta Słupska.

Zakończenie roku szkolnego 1967/68

Dla klas ósmych rok szkolny zakończył się 15 czerwca. Rozdanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej odbyło się po południu o godz. 16. Na tę uroczystość przybyli absolwenci, rodzice i nauczyciele oraz delegacje z innych klas. Absolwentów pożegnała wychowawczyni ob. Al. Bujwid, kier.szkoły ob. Wł. Lankiewicz przedstawiciel Komitetu Rodzicielskiego ob. Kazimiera Gołofit oraz przedstawicielka kl. VII. Za trud i opiekę dziękowała absolwentka Krystyna Firmowska, wręczając wszystkim nauczycielom wiązankę kwiatów. Na zakończenie rodzice urządzili przyjęcie dla nauczycieli i absolwentów. Również w takt akordeonu dzieci tańczyły do zmroku.

Zakończenie nauki w szkole, rozdanie świadectw szkolnych odbyło się 22 czerwca. Uroczystość zamknięcia roku szkolnego odbyła się na odpowiednio udekorowanym holu w obecności dzieci, rodziców, nauczycieli i przedstawiciela P.K. PZPR . Po przemówieniu kier. szkoły i przedstawiciela P.K.PZPR odbyła się część artystyczna, którą dobrze i ładnie przygotowała ob Skimina Z. Na zakończenie części oficjalnej rozdano nagrody uczniom wyróżniającym się w nauce, sporcie i pracy społecznej oraz świadectwa szkolne. Na 154 uczniów otrzymało promocję 137, a 17 uczniów promocji nie otrzymało.

Organizacja kolonii w szkole

Zaraz po zakończeniu roku szkolnego rozpoczęto przygotowanie dla kolonii letniej organizowanej przez Kępickie Zakłady Przemysłu Skórzanego w Kępicach. Pierwszy turnus trwał od 28 VI do 23 VII i liczył 83 dzieci. Drugi turnus rozpoczął się 26 VII 68 r., a zakończył się 20 VIII i liczył 60 dzieci. Dzieci na kolonii poznały najbliższą okolicę Bierkowa oraz plażowały się w Ustce, Darłowie, Łebie, były również na wycieczce w Trójmieście i Kartuzach. Bardzo przyjemne były ogniska, gdzie brali udział mieszkańcy Bierkowa, a dzieci z Bierkowa brały czynny udział w programie artystycznym. Z dużym powodzenie i aplauzem występowały: Mirosława i Barbara Gołofit, Helana Firmowska, Irena Kulesza jak również Janina Gołofit. Kolonie były atrakcją dla dzieci, były również atrakcją dla mieszkańców. Niektórzy z tych odnieśli korzyści materialne, dostarczając różne produkty na kolonie. Po zakończeniu kolonii odświeżono pomieszczenia szkolne oraz odmalowano drzwi zewnętrzne i okna na koszt organizatorów kolonii.

Rozpoczęcie roku szkolnego 1968/69

Władze oświatowe wyznaczyły początek roku szkolnego na dzień 2 września. Przedtem odbyły się konferencje metodyczne w Słupsku, konferencja kierowników szkół oraz konferencja Rady Pedagogicznej. Na tych konferencjach omawiano zagadnienia związane z pracą w szkole w nadchodzącym roku szkolnym. Do grona nauczycielskiego szkoły przybyła ob. Jadwiga Banaśkiewicz jako siódma siła, chociaż etat szkoły przewiduje sześciu nauczycieli. Liczba uczniów na początku roku szkolnego wynosiła 149. Uroczystość rozpoczęcia roku odbyła się tradycyjnie z udziałem rodziców, Komitetu Rodzicielskiego oraz działaczy partyjnych i społecznych. Po ogólnej uroczystości nastąpiło pierwsze spotkanie wychowanków z wychowawcami celem omówienia najważniejszych spraw związanych z rozpoczęciem nauki.

Organizacja zespołu muzycznego

Od początku roku szkolnego 1968/69 został zorganizowany zespól muzyczny prowadzony przez ob. Wincentego Kasprowicza. Za naukę w zespole opłacali rodzice i stawka przeciętnie wynosiła 70 zł. miesięcznie od dziecka. Zespół składał się z akordeonistów, którzy grali na akordeonach szkolnych (5 szt.). W dalszej nauce rodzice również zakupywali akordeony na własność i gitary.

Obchód Dnia Nauczyciela w roku szk. 1969/70

Obchód na terenie szkoły D.N. był uroczysty jak zawsze, a inny. Po raz pierwszy wystąpił zespół muzyczny i to było atrakcją tego dnia. Pierwszy występ udał się zespołowi i zachęcił innych do nauki muzyki. Spotkanie z uczniami i rodzicami zakończyło się przyjęciem zorganizowanym przez rodziców.

Choinka noworoczna

W dniu 11 stycznia (sobota) odbyła się tradycyjnie choinka noworoczna. Jak zawsze była udekorowana choinka, były występy artystyczne, była zabawa dla dzieci, był również po raz pierwszy na tej uroczystości występ zespołu muzycznego, co znacznie uatrakcyjniło tę uroczystość.

Epidemia grypy w 1969 r.

W miesiącu lutym i na początku marca przeszła epidemia grypy. Chorowało sporo uczniów i (prawie) wszyscy nauczyciele bez kierownika szkoły. Ponieważ choroba rozciągnęła się w dość długim czasie i jednorazowo chorował niski procent uczniów i nauczycieli, nie było potrzeby przerywać nauki.

Eliminacje zespołów artystycznych na szczeblu powiatu w roku 1969

W dniu 19 IV 69 r, odbyły się eliminacje zespołów artystycznych. Do eliminacji tych przystąpił zespół muzyczny (instrumentalny) ze szkoły Bierkowo pod kierownictwem Wincentego Kasprowicza. Zespół zajął II miejsce na szczeblu powiatu.

Wybory do Sejmu i Rad Narodowych

W dniu 1 czerwca 1969 r. odbyły się wybory do Sejmu i Rad Narodowych. Lokalem wyborczym dla Bierkowa była szkoła w Bruskowie. Przedtem było wiele zebrań wyborczych w szkole, jak również w starym budynku szkolnym. Wszyscy mieszkańcy głosowali na listę Frontu Jedności Narodu.

Zakończenie roku szkolnego dla klasy VIII

W roku szkolnym 1968/69 ostatnim dniem nauki był 14 czerwiec. Po południu odbyło się pożegnanie absolwentów klas ósmych. Pożegnanie uświetnił zespół akordeonistów. Na zakończenie rodzice urządzili przyjęcie dla absolwentów i nauczycieli.

Z absolwentów: Firmowska Helena, Dąbrowska Jadwiga i Gołofit Janina zostały przyjęte do Szkoły Ogólnokształcącej w Ustce, Gołofit Mirosława do Szkoły Medycznej w Słupsku, Gryszkiewicz Ludomira do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Metalowej nr 1 w Słupsku, Kulesza Irena, Czremuzińska Urszula do Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej w Słupsku.

Zakończenie roku szkolnego 1968/69

Zakończenie roku szkolnego 1968/69 nastąpiło 21 czerwca. W zakończeniu roku szkolnego oprócz nauczycieli i dzieci brali udział rodzice, przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego, przedstawiciele poszczególnych partii politycznych. Po występach artystycznych dzieci z udziałem zespołu muzycznego rozdano nagrody dla najlepszych uczniów oraz świadectwa i talony na podręczniki szkolne.

Wyniki klasyfikacji rocznej w r. szkol. 1968/69

kl.VIII na stan – 15, otrzymało promocje – 15
kl.VII na stan – 20, otrzymało promocje – 12, pozostało – 6, poprawka – 2
kl.VI na stan – 14, otrzymało promocje – 12, pozostało – 2
kl.V na stan – 21, otrzymało promocje – 16, pozostało – 4, poprawka – 1
kl.IV na stan – 20, otrzymało promocje – 18, pozostało – 2
kl.III na stan – 19, otrzymało promocje – 19
kl.II na stan – 16, otrzymało promocje – 16
kl.I na stan – 21, otrzymało promocje – 21

Razem: na stan -146, otrzymało promocję -129, pozostało – 14, poprawka – 3

Kolonie w Szkole Podstawowej Bierkowo w roku 1968/69

Zaraz po zakończeniu roku szkolnego przystąpiono do przygotowania szkoły na obiekt kolonijny. Organizatorem kolonii w tym roku był po raz pierwszy Słupski Zakład Przemysłu Maszynowego Leśnictwa. Obiekt przygotowano na 60 uczestników kolonii plus 11 osób personelu. Przygotowując obiekt umocowano również drabinki gimnastyczne w jadalni (zastępczej sali gimnastycznej). Pierwszy turnus trwał od 28 VI do23 VII. Dzieci rekrutowały się ze Szczecina, Sopotu, Reszla, Hajnówki , Gorzowa oraz Warszawy. W tym turnusie szczególnie uroczyście odbyły się ogniska, a przede wszystkim ognisko w dniu 22 lipca, ognisko pożegnalne turnusu i uczczenie 25 rocznicy PRL. W ognisku tym wzięli gromadnie udział mieszkańcy wsi, przedstawiciele SZPML z dyrektorem na czele. Ognisko było bogato urozmaicone występami uczestników kolonii oraz miejscowej dziatwy szkolnej z zespołem muzycznym na czele. Drugi turnus trwał od 27 VII do 21 VIII. Dzieci rekrutowały się z Bydgoszczy, Jarocina, Gorzowa i Żnina. Dzieci z I i II turnusu zwiedziły okolice Bierkowa, Słupsk, Ustkę, Darłowo, korzystały z plaży morskiej i kąpieli, uczestniczyły w spacerze po morzu statkiem „Natalia”, były również w cyrku, który zawitał z występami gościnnymi do naszego miasta.

Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego 1969/70

Skoro tylko dzieci z II turnusu odjechały zebrano się do odnowienia szkoły. Odświeżono hol, wszystkie sale w których mieszkali koloniści, ubikacje, okna i drzwi na holu oraz drzwi wejściowe.

Susza w roku 1969

Charakterystyczną cechą tego lata był całkowity brak opadów po bezśnieżnej zimie. Deszcz nie padał przez cały czerwiec, lipiec i do 20 sierpnia. W tym dniu po raz pierwszy spadł bardziej rzęsisty deszcz. Susza przybrała katastrofalne cechy. Pastwiska i łąki przybrały barwę brązową, a najbardziej ucierpiały okopowe: warzywa i ziemniaki. Od 24 lat po raz pierwszy dał się zaznaczyć tak duży brak deszczów na tam terenie, na którym było przeważnie za dużo opadów.

Rok szkolny 1969/70

Rok szkolny 1969/70 rozpoczął się 2 września. Przedtem odbyły się konferencje kierowników szkół, Rady Pedagogicznej i konferencje metodyczne.Skład Rady Pedagogicznej pozostał niezmieniony, a więc:

Lankiewicz Władysław – kierownik szkoły
Bujwid Aleksandra
Wach Anna
Swat Zofia
Ciarka Sabina
Skimina Zofia
Banaśkiewicz Jadwiga

Nowy rok szkolny rozpoczął się w atmosferze dalszych obchodów 25-lecia PRL oraz 30 rocznicy wybuchu II wojny światowej, 30 rocznicy tragicznych dni września.

Wyjazd do teatru w Słupsku

W niedzielę 16 listopada 69 r. kl. I-VIII wyjechały do teatru dwoma autokarami na sztukę p.t. „Przyjaciel Wesołego Diabła” K. Makuszyńskiego. Sam wyjazd był b. denerwujący, ponieważ zamówione autobusy nie przyszły na czas. Sztukę trzeba było wstrzymać. Skończyło się jednak wszystko pomyślnie i zadowoleni wszyscy powrócili do domu.

Międzynarodowy Dzień Nauczyciela w roku 1969

Uroczystość Dnia Nauczyciela w szkole i na szczeblu powiatowym odbyła się tradycyjnie. Ze względu jednak na srebrny jubileusz PRL więcej nauczycieli zostało odznaczonych. Wśród tych znalazł się również Kierownik tutejszej szkoły, ob. Lankiewicz Władysław, który otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.

Udostępnienie na licencji:
CC BY-NC-ND 3.0 PL