Raporty – wyniki sprawdzianów dyrektorskich

KONIEC I SEMESTRU ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Klasa I (dane dla p. A. Domina-Jasińskiej)

Klasa II (dane dla p. E. Formeli)

Klasa III (dane dla p. D. Szczutkowskiej)

Klasa IV (dane dla p. D. Bugajskiej)

Klasa V  (dane dla p. K. Włoch-Czapiewskiej)

Klasa VI (dane dla p. K. Leończyk)

Klasa VII (dane dla p. P. Olszewskiej)

(hasła dostępne w sekretariacie szkoły) 

ROK SZKOLNY 2016/2017

sem. II Klasa I

sem.I Klasa II
sem.II Klasa II

sem.I Klasa III 
sem.II Klasa III 

sem.I Klasa IV 
sem.II Klasa IV 

sem.I Klasa V  
sem.II Klasa V  

sem.I Klasa VI 
sem.II Klasa VI 

ROK SZKOLNY 2015/2016

Klasa II

Klasa III 

Klasa IV 

Klasa V  

Klasa VI 

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

sem.I Klasa II
sem.II Klasa II

sem.I Klasa III 
sem.II Klasa III 

sem.I Klasa IV 
sem.II Klasa IV 

sem.I Klasa V  
sem.II Klasa V