Dokumenty szkolne

Statut Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Bierkowie

Bezpieczna szkoła – Zarządzenie Wójta Gminy Słupsk 

Plany lekcji 

Oferty zajęć pozalekcyjnych

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Kalendarz wydarzeń i uroczystości 2018/2019

Raport z ewaluacji całościowej zewnętrznej

Przedmiotowy System Oceniania

Dane osobowe i polityka prywatności