Wykorzystanie wiedzy w praktyce – 2013 r.

Zad. 1 – 1pkt., Zad.2 – 1pkt., Zad.3 – 4pkt.,Zad.4 – 2pkt.

1. Do pudełka zapakowano 16 jednakowych książek. Jedna książka waży 55 dag,
a pudełko 40 dag. Ile waży pudełko z książkami?

A. 0,95 kg     B. 9,2 kg     C. 9,5 kg     D. 92 kg

 

Dane do zad. 2

3

2.Obwód podłogi w jadalni jest równy
A. 8,5m     B. 17m     C. 18m     D. 34m

 

Rysunek do zad. 3

53. Na rysunku przedstawiono kształt i wymiary trawnika. Na każdy metr kwadratowy powierzchni na tym terenie spadło wciągu roku 280 litrów deszczu. Ile litrów deszczu spadło na powierzchnię tego trawnika w ciągu roku?
Zapisz wszystkie obliczenia.

4.   Do   biblioteki   szkolnej   zakupiono   książki   przyrodnicze   i historyczne.
Przyrodniczych byto 48, z czego 1/3  to książki o roślinach, a pozostałe to książki
o zwierzętach. Książek historycznych było o 5 więcej niż książek o zwierzętach.
Ile książek historycznych zakupiono do biblioteki?
Zapisz wszystkie obliczenia.