Wykorzystanie wiedzy w praktyce – 2012 r.

Zad. 1. (1 pkt)
Film rozpoczął się o godzinie 19.18, a zakończył o 21.04. Trzy razy był
przerywany dwuminutowymi blokami reklam. Ile minut trwałby ten film, gdyby
wyświetlono go bez reklam?

A. 100 minut.       B. 106 minut.       C. 128 minut.       D. 134 minuty.

Zad. 2. (1 pkt)
Antek pociął listwę na części tak, że trzy z nich miały po 0,35 m długości, a dwie
pozostałe po 0,2 m. Jaką długość miała listwa przed pocięciem?

A. 1,05 m       B. 1,09 m       C. 1,45 m       D. 1,9 m

Zad. 3. (4 pkt)
Za 8 jednakowych zeszytów i 5 jednakowych długopisów Marek zapłacił 52 zł.
Gdyby kupił o 3 długopisy więcej, to zapłaciłby 61,60 zł. Ile kosztuje jeden
długopis, a ile jeden zeszyt?

Zapisz wszystkie obliczenia i podaj odpowiedź.

Zad. 4. (2 pkt)
Skanowanie 25 stron trwało 15 minut. Ile sekund zajęło średnio skanowanie
jednej strony?

Zapisz obliczenia i podaj odpowiedź.