Rozumowanie – 2013 r.

Zadania od 1-5 po 1 punkcie, a zadanie 6 – 3 punkty.

1.  Szyfr zabezpieczający zamek jest liczbą czterocyfrową
podzielną przez 9. Trzy cyfry szyfru są już ustawione.

2
Brakującą cyfrą jest?
A. 5       B. 2      C. O      D. 9

2. Troje rodzeństwa podzieliło się obowiązkami przy obiedzie. Pierwszego dnia
Adam nakrywa do stołu, a Basia zmywa naczynia, drugiego dnia Basia nakrywa,
Jurek zmywa, trzeciego – Jurek nakrywa, Adam zmywa. W czwartym dniu jest znów
tak, jak w pierwszym itd. Jurek nakrywał do stołu we wtorek. Najbliższe zmywanie
przypadnie mu

A. w sobotę.
B. w piątek.
C. w czwartek.
D. w środę.

3. Ania ma zapłacie za zakupy 12,70 zł. Dała kasjerce 20 zł. Ile najmniej monet
kasjerka może wydać Ani?

A. 4      B. 3      C. 6      D. 5

 

Rysunek do zadań 4 i 5

34. Pole powierzchni podłogi w jadalni jest……………………większe od pola
powierzchni podłogi w kuchni.
Aby otrzymać zdanie prawdziwe, należy w miejsce kropek wpisać
4

 

5. Które pomieszczenia mają równe pola powierzchni podłóg?

6. Uczniowie zebrali 1534 kg makulatury i sprzedali ją w punkcie skupu po cenie
20 groszy za kilogram. Za uzyskane pieniądze postanowili kupić sadzonki krzewów
po 12 zł za sztukę. Ile najwięcej sadzonek krzewów mogli kupić?
Zapisz wszystkie obliczenia.