Rozumowanie – 2012 r.

Zad. 1. (1 pkt)
Adam miał kilkanaście samochodzików. Ustawiał je w rzędach – po tyle samo
w każdym rzędzie. Zauważył, że w ten sposób można ustawić samochodziki
w dwóch lub trzech, ale nie w czterech rzędach. Ile samochodzików miał Adam?

A. 18      B. 16       C. 14      D. 12

Zad. 2.  (1 pkt)
Dzieci, rozpoczynając grę, wylosowały kostkę domina Finlandia-Niemcy. Które
kostki powinny położyć po obu jej stronach, aby obok siebie znalazły się
wyłącznie nazwy państw leżących nad Bałtykiem?

 

 

 

Zad. 3. (1 pkt)
Z prostokątnej płyty o wymiarach 30 cm na 40 cm trzeba wyciąć jak największe
koło. Jaką średnicę będzie mieć to koło?

A. 15 cm      B. 20 cm      C. 30 cm      D. 40 cm

Zad. 4. (1 pkt)
Piłka Janka leżała na boisku. Paweł położył swoją piłkę w odległości 2 m od piłki
Janka, a Witek swoją w odległości 1,5 m od piłki Janka. Okazało się, że
odległość między piłkami Pawła i Witka wynosiła 1 m. Który rysunek przedstawia
tę sytuację?

 

 

 

Zad. 5. (1 pkt)