Pisanie – 2013 r.

Zad. 1 (2 pkt.)
Napisz w 2-3 zdaniach, dlaczego należy poprawnie mówić i pisać.

Zad. 2 (8 pkt.)
Napisz list zachęcający koleżankę/kolegę do przeczytania książki, którą uważasz za ciekawą.