Korzystanie z informacji – 2013 r.

Wszystkie zadania po 1 punkcie.

1. W sobotę Michał wyszedł z domu o 16:05. O której godzinie może najwcześniej
odjechać autobusem z przystanku Osiedle, jeśli szedł zwykłym tempem?

A. O 16:10     B. O 16:15     C. O 16:25     D. O 16:30

2. Ania odjechała z przystanku Osiedle o 16:25. O której godzinie dojechała
do przystanku Centrum, jeśli czas przejazdu autobusu był dłuższy od planowego
o 4 minuty?

A. O 16:29     B. O 16:34     C. O 16:38     D. O 16:48

3. W czwartek Ania i Michał wybrali się autobusem do biblioteki. Wyszli z domu
o 16:40 i zwykłym tempem udali się na przystanek Osiedle. O której godzinie dotarli
do biblioteki, jeżeli autobus jechał zgodnie z rozkładem?

A. O 17:07
B. O 17:02
C. O 16:59
D. O 16:57

Informacje do zadania 4.

Z regulaminu biblioteki
Okres wypożyczenia:
– czasopism – 7 dni;
– filmów edukacyjnych – 14 dni;
-płyt CD-21 dni;
– książek – 30 dni.
Uwaga! W szczególnej sytuacji na prośbę czytelnika czas wypożyczenia książki
może być wydłużony o dwa tygodnie.

4. Michał 11 marca wypożyczył z biblioteki powieść. Okazało się, że książka będzie
mu potrzebna dłużej niż miesiąc. Otrzymał zgodę na wydłużenie okresu
wypożyczenia. Którego dnia najpóźniej powinien zwrócić książkę do biblioteki?

A. 25 marca.
B. 10 kwietnia.
C. 24 kwietnia.
D. 10 maja.