Korzystanie z informacji – 2012 r.

Zad 1. (4 pkt w tym 1 pkt za korzystanie z informacji)

Na podstawie rysunków z opakowania czekolady w proszku napisz instrukcję
przygotowania czekolady do picia.

Tabela do zadań od 2. do 4.

 

 


Zad. 2. 
(1 pkt)
Ilu co najmniej uczestników musi pojechać na wycieczkę, aby jej cena od osoby
była niższa niż 50 zł?

A. 26 osób.       B. 27 osób.       C. 33 osoby.       D. 34 osoby.

Zad. 3. (1 pkt)
Chęć udziału w wycieczce zgłosiło 21 osób. Ile co najmniej osób powinno się
jeszcze zgłosić, aby koszt wycieczki dla każdego uczestnika był najniższy
z możliwych?

A. 6 osób.       B. 13 osób.       C. 20 osób.       D. 26 osób.

Zad. 4. (1 pkt)
Na wspólną wycieczkę pojechało 17 osób z klasy VI b i 19 osób z klasy VI d.
Ile zapłacił za udział w wycieczce każdy z jej uczestników?

A. 35 zł       B. 41 zł       C. 48 zł       D. 56 zł