Pytania konkursowe do II etapu Szkolnego Konkursu o Patronie Szkoły

PYTANIA KONKURSOWE
II ETAP SZKOLNEGO KONKURSU O PATRONIE SZKOŁY W.WITOSIE

 1.  Jak nazywała się pierwsza gazeta, do której zaczął korespondować W. Witos ?
 2. Gdzie w naszej szkole znajduje się tablica upamiętniająca patrona ?
 3. Z jakim wielkim pisarzem polskim spotkał się W. Witos w 1915 roku w Szwajcarii?
 4. Do jakiego ugrupowania Politycznego należał W. Witos po 1913 roku, po rozłamie w Stronnictwie Ludowym?
 5. Jak miała na imię córka Witosa?
 6. Podaj datę i miejsce narodzin W. Witosa.
 7. Na jaką karę został skazany W. Witos w czasie procesu brzeskiego?
 8. Jaką funkcję zamierzano zaproponować W. Witosowi w 1945 r. w Londynie?
 9. Podaj tytuł przynajmniej jednego dzieła W. Witosa (książki).
 10. Jakie wyższe uczelnie ukończył W. Witos?
 11. Wymień przynajmniej jednego działacza chłopskiego, z którym współpracował Witos?
 12. Podaj datę i miejsce śmierci W. Witosa. Wskaż gdzie został pochowany.
 13. Wyjaśnij skróty: SL, SP, SN, SD, PSL, NKW.
 14. Wymień organy prasowe Stronnictwa Ludowego.
 15. Kiedy i gdzie przebywał W. Witos na emigracji?
 16. Czego symbolem jest nazwisko Witos?
 17. Jaki był stosunek W. Witosa do armii?
 18. Jak nazywało się odznaczenie, które otrzymał W. Witos w 1921 r.?
 19. Podaj imiona rodziców W. Witosa.
 20. Kim był i czym się zajmował Wincenty Witos?
 21. W jaki sposób i kiedy powstało Stronnictwo Ludowe?

Opracowanie
p. M. Wierzchnicki