Hymn Szkoły

SP_Bierkowo-logo                                                                  Słowa i muzyka
                                                                  Pani Luisa Sikorska

 

 

 

Hymn
Szkoły Podstawowej
im. Wincentego Witosa w Bierkowie

 

Dumni z naszych bohaterów
poznajemy wciąż ich los.
To historia naszej ziemi,
każda lekcja – wiedzy kłos.
Chcemy służyć Ci – Ojczyzno
naszym gminom, miastom, wsiom
swoją wiedzą, pracą, dumą
jak przodkowie własną krwią.

 

Ziemia cała nam jest domem,
wszyscy ludzie – jedna brać.
Będziem kochać ich rozumnie
i w szeregu jednym stać.
Szkoła nasza wiejska szkoła
tą najlepszą przecież jest.
Tu się bawisz, tu się uczysz,
a Twa wiedza – to Twój chleb.